(Vissza a honlapra)

 

 

PUBLIKÁCIÓK, KÉZIRATOK, ELŐADÁSOK

 

Halász Gábor

(2016)

 

Eskimo

 

 

·          Könyv, monográfia_ 3

·          Tanulmánykötetben megjelent tanulmányok_ 3

·          Folyóiratcikkek_ 9

·          Tanulmánykötet szerkesztése_ 14

·          Sokszorosított tanulmányok, elektronikus publikációk, fontosabb kéziratok_ 15

·          Válogatott egyéb publikációk és nyilvános anyagok
(cikkek, interjúk, panel-, pódium- és kerekasztal-beszélgetések) 20

·          Fontosabb előadások (2000-től) 23

·          Hivatkozások listája (PDF file letöltése) 34

 

 

Könyv, monográfia

1.        Iskola, helyi társadalom, iskolatanács, Budapest, Akadémiai kiadó, 1990

2.        Alap- és középfokú oktatás Magyarországon, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1994

3.        A közoktatási rendszerek irányítása, OKKER, Budapest, 1996

4.        A magyar közoktatás az ezredfordulón, OKKER, Budapest, 2001 (letölthető innen)

5.        Az oktatási rendszer, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 (letölthető innen)

6.        Az oktatás Európai Unióban - tanulás és együttműködés. Új Mandátum, Budapest, 2012 (megrendelhető itt) (megtekinthető itt)

7.        Az oktatáskutatás globális trendjei. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 2013 (kézirat megtekinthető itt)

8.        (társszerzőkkel): Netherlands. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. OECD. Paris: 2014.

9.        Pedagógusszakma, pedagógusmunka és személyes adottságok. Oktatási Hivatal. Budapest. 2015. (letölthető innen)

10.    (társszerzőkkel): Slovak Republic. OECD Reviews of School Resources. OECD. Paris: 2016.

11.    Evaluation of education at the European level. European Parliament. Luxembourg. 2016 (letölthető innen)

Tanulmánykötetben megjelent tanulmányok

1.      A szolnoki Varga Katalin Gimnázium szervezeti klímája, In: Mihály Ottó – Hábermann Gusztáv (szerk.), Az iskola megújításának mai útjai, Budapest, OPI, 1985, 193-221. o.

2.      A megyei szintű oktatásirányításról, In: Kozma Tamás (szerk.), A tervezés és döntés anatómiája, Oktatáskutató Intézet, 1986, 167-233. o.

3.      Városfejlesztés és helyi politika egy kisvárosban, In: Böhm Antal – Pál László (szerk.), A helyi hatalom működése, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, 1987, 125-147. o.

4.      (társszerző Lukács Péter) Fordulat és megújulás – tézisek egy közoktatás-politikai koncepcióhoz, in: Lukács Péter – Várhegyi (szerk.), Csak reformot ne, Educatio, Budapest, 1989, 9-28. o.

5.      Az oktatásirányítás megújításáról, in: Lukács Péter – Várhegyi (szerk.), Csak reformot ne, Educatio, Budapest, 1989, 111-126. o.

6.      A közoktatás és a felsőoktatás kapcsolódása: problémák és nemzetközi perspektívák, in: Sáska Gáza – Vidákovich Tibor (szerk.), Tanterv vagy vizsga, Budapest, Educatio, 1990, 107-121. p.

7.      Higher Education in Hungary, in: Philip G. Altbach (ed.) International Higher Education: an Encyclopedia, Vol.2., Garland Publ. Inc., New York, 1991, 709-720. pp.

8.      Valeurs modernes et traditionnelles: la politique de l'éducation face aux nouvelles attentes sociales en Hongrie, in: Le Retour des Valeurs dans l'Education - Perspectives Comparatives, Actes du Colloque International de l'Association Francophone de l'Éducation Comparée (du 23 au 25 Mai 1991), No 45. décembre 1991, 59-64. p.

9.      A közoktatási rendszer irányítása, a közoktatási felügyelet és az oktatás törvényi szabályozása, in: Gazsó Ferenc, Halász Gábor, Mihály Ottó (szerk), Törvény és iskola , Iskolafejlesztési alapítvány, Budapest, 1992, 63-95. p.

10.  Bevezetés, in: Halász G. (szerk.): Demográfiai hullám, iskolai ifjúsági munkanélküliség, Akadémiai kiadó, Budapest, 1992, 7-11. o.

11.  Az önkormányzatok és a közoktatás a megyei tapasztalatok fényében, in: Annási F. - Halász G. - Nagy Mária   (szerk.), Önkormányzat és közoktatás, Akadémiai kiadó, Budapest, 1992, 11-24. o.

12.  Political Transformation and Educational Change in Hungary, in: Arild Tjeldvoll (ed.), Education in East/Central Europe 1991, Institute for Educational Research, University of Oslo, 1992, 185-203. p.

13.  Változások az európai közoktatási rendszerek irányításában, in: Halász G. (szerk.), Az oktatás jövője és az európai kihívás, Educatio, 1993, 77-98. o.

14.  Az iskolaszékek létrehozása, in. Kalauz az iskolaszékek megalakításához, működtetéséhez, OKKER, 1993, 16-26. o.

15.  Iskola és nyilvánosság, in: Tanári létkérdések, Korszerű iskolavezetés, Közoktatási Kézikönyv, RAABE kiadó, 1993, O 1.1., 1-14. o.

16.  Az iskola társadalmi környezete, in: Tanári létkérdések, Kézikönyv gyakorló Pedagógusoknak, osztályfőnököknek, 1994, RAABE kiadó, A 2.1., 1-14. o.

17.  Az önkormányzatok és az iskola eredményessége, in: A helyi tantervek, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1994, 43-50

18.  A lehetséges veszélyekről, in: Az elveszett teljesség - A 60 éves Zsolnai József köszöntése, Kortárs kiadó, 1995, 78-83. o.

19.  A közoktatás fejlesztési stratégiája és az önkormányzati irányítás, in: Palotás Zoltán (szerk.) Önkormányzat és közoktatás ’95, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Szekszárd, 1995, 15-30.

20.  A vezetés fejlesztése és az oktatás minősége, in: Szabó Imre (szerk.), Vezetésfejlesztés és vezetőképzés a közoktatásban, Okker, Budapest, 1996, 10-17.o.

21.  Önkormányzati közoktatás-irányítás a kilencvenes évek közepén, in: Nagy Mária (szerk.), Önkormányzatok és közoktatás, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, 1996, 9-18. o.

22.  A helyi közoktatás-irányítás szervezete, működése és személyzete, in: Nagy Mária (szerk.), Önkormányzatok és közoktatás, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, 1996, 109-124. o.

23.  Zmeny v rízení a financování ákolskych systému, in: Jana Hendrichová, Ladislav Cerych, Jirí Kotásek (ed.): Reformy ákolství ve strední a vychodní Evrope : prubeh a vysledky. Praha. 1996. 71-86. p.

24.  (társzerzőkkel) Záró tanulmány, in: Halász Gábor (szerk.) Az oktatás minősége és az önkormányzati közoktatás-irányítás, OKKER, é.n.

25.  Management of education: an overview of the international context, in: From Pilot Schools to Reform Strategy - Outcomes of the Phare Programme Reform of Vocational Education and Training. Foreign Experts Contributions, Ministry of Education, Youth ad Sport, Czech republic, 1997, 90-113. p.

26.  Területi tervezés és településközi koordináció a közoktatásban, in: Palotás Zoltán (szerk.) Önkormányzat és közoktatás ’97, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, 1997, 13-25.

27.  A magyar közoktatás anyagi ellátottsága, in: Tanulmányok a közoktatásról, OM – OKNT, 1998, 109-130. o.

28.  Policy Reform, Decentralisation and Privatisation in Elementary and Secondary Education in Hungary, in: Paul Beredsford-Hill (ed.), Education and Privatisation in Eastern Europe and the Baltic Republics . Oxford Studies in Comparative Education, 1998, 61-72. p.

29.  Integráció és közoktatás, in: Kozma Tamás (szerk.), Euroharmonizáció - Educatio Könyvek, Educatio, Budapest, 1998, 30-42. o.

30.  A pedagógusok helyzete, in: Hoffmann Rózsa (szerk.), Évkönyv a magyar köznevelésről – 1998 , Oktatási Minisztérium - Országos Köznevelési Tanács, 1999, 39-56. o.

31.    (társszerzõkkel) The Primary and school education section of the chapter Reforms in educational financing, in: Lajos Bokros – Jean-Jacques Dethier (ed.), Public Finance Reform During the Transition (The experience of Hungary), The World Bank, 1998, 255-270. p.

32.  A közoktatás fejlesztési stratégiája és a helyi-területi önkormányzati felelősség, in: Palotás Zoltán (szerk.): Önkormányzat és közoktatás '98. Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. Szekszárd. 1998. 11-28. o.

33.  Minőség a közoktatásban – a közoktatás minősége, in: Baráth Tibor (szerk.) Minőségbiztosítás és közoktatás (III. Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia), Szeged, 1998 október, 26-28), Qualitas, Szeged, 1999, 2-26. o.

34.  Az oktatás és az európai integráció, in: Blahó András (szerk.), Tanuljunk Európát , Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, 2000, 297-340. o. (kézirat itt)

35.  (társszerzők: Balázs Éva, Imre Anna, Moldován Judit, Nagy Mária) A kormányzati szintek közötti felelősség-megosztás és a közoktatás öt kelet-közép-európai országban – Magyarország, in: Balázs Éva, Halász Gábor (szerk.), Oktatás és decentralizáció Közép-Európában, Okker, 2000, 17-128. o (az eredeti kézirat letölthető itt)

36.  (társszerző: Lannert Judit) Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete, in: Halász Gábor - Lannert Judit (szerk), Jelentés a magyar közoktatásról, Országos Közoktatási Intézet, 2000, 19-52. o

37.  Az oktatás minősége és eredményessége, in: Halász Gábor - Lannert Judit (szerk), Jelentés a magyar közoktatásról, Országos Közoktatási Intézet, 2000, 303-327. o.

38.  (társszerző: Herbert Altrichter), A közép-európai országok decentralizációs politikái és azok eredményei – összehasonlító elemzés, in: Balázs Éva, Halász Gábor (szerk.), Oktatás és decentralizáció Közép-Európában, Okker, 2000, 243-298. o

39.  Közoktatás és minőség, in: Manchin Róbert (szerk.) A minőség teremtése, Magyar Gallup Intézet, Budapest, 2000, 132-154. o.

40.  Együttműködés a vezetőképzésben és a vezetésfejlesztésben, in: Társadalmi partnerség, együttműködés az iskolavezetésben és a helyi irányításban, Okker Kiadó, Budapest, 2000, 69-82.o.

41.  (társszerzőkkel): Hungary (a case study), in: Fiszbein A. (ed.) Decentralizing Education in Transision Societies - Case studies from Central and Europe, The World Bank, Washington, 2001, 53-71.o.

42.  A magyar közoktatás az ezredfordulón, in: Mezei Gyula (szerk.), Közoktatásvezetők konferenciája , Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, 2001, 19-49. o.

43.  Decentralizáció és intézményi autonómia a közoktatásban, in: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.), Tanulmányok a neveléstudomány köréből - 2001, Osiris, 2001., 155-177. o.

44.  Egész életen át tartó tanulás: az új oktatáspolitikai paradigma, in: Mayer-Singer-Vedovatti (szerk.), Kihívások és válaszok: új pályán az iskolarendszerű felnőttoktatás. Országos Közoktatási Intézet, 2002, 9-26. o.

45.  A középfokú oktatás expanziója: problémák és perspektívák. in: Semjén András (szerk.), Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 2002, 91-112. o.

46.  (társszerzővel) Az OECD tevékenysége az oktatás területén. in: Bábosik István – Kárpáti Andrea (szerk.) Összehasonlító pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. Books in Print. Budapest, 2002. 71-86. o.

47.  A felelősség-megosztás és a finanszírozás alakulása. in: Monostori Anikó (szerk.): Magyar Közoktatás 2001. Az Országos Közoktatási Intézet szakmai konferenciája. Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 2002

48.  Public management reform and the Regulation of Education Systems. In: Networks of Innovation. Towards New Models for managing Schools and Systems. OECD. Paris. 2003. 99-111. p.

49.  Educational change and social transition in Hungary. In: Anchan. J.P., Fullan, M., Polyzoi, E. (ed.) Change forces in Post-Communist Eastern Europe. RoutledgeFalmer. London and New York. 2003. 55-73. p. (szerbül: Obrazovne promjene i drułtvena tranzicija u Mađarskoj)

50.  Az önkormányzatok szerepe a közoktatási rendszer értékelésében. In:. Önkormányzat és közoktatás 2002. Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 2003. 38-45. o.

51.  A közoktatás irányítása (társszerző Palotás Zoltán). In: Jelentés a Magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 2003. 51-83. o.

52.  A közoktatás finanszírozása (társszerző Balogh Miklós). In: Jelentés a Magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 2003. 87-106. o.

53.  Nemzetközi hatások a közoktatásban. In: Szakmai napok 2002. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 2003. 78-103. o.

54.  A munka átalakuló világa és az oktatással szembeni igények. In: Bálint Júlia - Baráth Tibor (szerk.): Útközben – Minőségfejlesztés a tanulásfejlesztésért. Válogatás az V. és VI. szegedi minőségbiztosítási konferencia előadásaiból. Qualitas. Szeged. 2003.

55.  European co-ordination of national education policies from the perspective of the new member countries. In: Becoming the best – Educational ambitions for Europe. CIDREE-SLO. Enschede. 2003. 89-118. p. (Letölthető innen)

56.  Környezeti nevelés és a tanárképzés fejlesztése. In: Csobod É. – Varga A (szerk.): Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés - Innováció a tanárképzésben, az akciókutatás és a környezeti nevelés lehetőségei. Országos Közoktatási Intézet. 2004. Budapest. 15-21. o. (a kötet letölthető innen)

57.  Zárszó („Iskolavezetés és korszerű tanulási környezet” - a VII. Közoktatási Vezetésfejlesztési és Vezetőképzési konferencián elmondott összefoglaló). In: Balogh László (szerk.): ”Iskolavezetés és korszerű tanulási környezet”. Okker. Budapest. 2004. 121-128. o.

58.  Tanulás és európai integráció. In: Mayer József – Singer Péter (szerk.): A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló. Felnőttoktatási Akadémia 2004. Országos Közoktatási Intézet. 13-26. o. (letölthető itt)

59.  A teljesítményértékelés hazai és európai uniós gyakorlata. In: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk.) Közoktatásunk az Európai Unióban. VI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda. Debrecen. 2004. 76-86. o.

60.  A konferencia tartalmi összefoglalása. In: Simon Mária, Kósa Barbara (szerk). Minőség – eredményesség – hatékonyság. Az Országos Közoktatási Intézet konferenciája – 2004. október 7-8. Országos Közoktatási Intézet, 2005.197-204. o.

61.  Common objectives for the development of education in the European Union. In: Education and Training 2010. Conferences on Implementing the EU Work Programme in Hungary. Budapest, 22 October and 8 November 2004. Oktatási Minisztérium. 2005. 66-73. p. (PDF downloadable)

62.  A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés.in: A pedagógusszakma megújításának kihívásai. Az Oktatási Minisztérium és az Országos Közoktatási Intézet szakmai szemináriuma. Budapest. 2005. június 8. Oktatási Minisztérium. Budapest. 2005

63.  Érettségi reform: a változás menedzselése a közoktatásban. In: Kósa Barbara és Simon Mária (szerk). Új vizsga – új tudás? Az új érettségi hatása – az iskolakezdéstől a záróvizsgáig. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 2006. 17-29. o.

64.  Oktatáspolitika. In: Pesti Sándor (szerk.). Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon 1990-2006. Rejtjel politológia könyvek. Rejtjel Kiadó. 2006. 169-237. o. (elektronikusan elérhető változat: Oktatáspolitika Magyarországon 1990 és 2005 között)

65.  Bevezetés – A magyar közoktatás 2002 és 2006 között. In: Jelentés a magyar közoktatásról – 2006, Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 2007. 19-27. o.

66.  Merre tovább az oktatási reformmal?. In: Merre tovább a magyarországi reformokkal. Pénzügykutató Zrt. Budapest, 2007. 210-216.

67.  Képességfejlesztés, iskolavezetés és pedagógiai paradigmaváltás. in: Kiss Éva (szerk.) Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon egyetem BTK. Pécsi Tudományegyetem BTK. 2007. 366-387.o.

68.  Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására. in: Lannert Judit (szerk): A jövőről való gondolkodás a gyakorlatban. A „Jövő iskolája” OECD projekt. A magyarországi projekt dokumentumai. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Európai Ügyek Főosztálya. Budapest. 2007. (a teljes dokumentum – 1.18MB - letölthető innen)

69.  A jelen és jövő iskolája – közoktatás Magyarországon és Európában. in: Benedek András – Hunyady Györgyné (szerk.): Az oktatás közügy. (Zárókötet. VII. Nevelésügyi Kongresszus. Budapest, 2008. augusztus 25–28.) Magyar Pedagógiai Társaság. Budapest. 2009. 117-138.o. (a kötet egésze letölthető innen)

70.  Előszó a magyar kiadáshoz. In: Fullan, Michael: Változás és változtatás I. Az oktatási reform mélységének feltárása. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest. 7-14. o

71.  Lisszabon és az egyetemek: az Európai Unió formálódó felsőoktatási politikája. in: Krémó Anita (szerk.): Oktatás és képzés 2010 - Műhelybeszélgetések 2007. Oktatási és Kulturális Minisztérium. 170-210. o. (a teljes kiadványt lásd itt)

72.  A felsőoktatás-politika nemzetközi trendjei, a közösségi felsőoktatás-politika és a Bolognai folyamat. in: Bajnok Andrea – Derényi András (szerk.): A Bolognai folyamat – elemzések. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest 2008. 9-30. o.

73.  (with Andrew Hargreaves as the main author and Beatriz Pont ): The Finnish approach to system leadership. in Pont, Beatriz – Nusche, Deborah – Moorman, Hunter (ed.) (2008): Improving School Leadership. Volume 2: Case studies on system leadership. OECD. Paris. pp 69-111.

74.  Tényekre alapozott oktatáspolitika és oktatásfejlesztés. in: Pusztai Gabriella – Rébay Magdolna (szerk.): Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Csokonai Könyvkiadó. Debrecen. 2009. 187-191. o.

75.  School leadership and leadership development in five Central European countries. Final Synthesis Report. in: Emese, Ibolya (ed.): The Role of School Leadership on the Improvement Of Learning. Country Reports and Case Studies of a Central-European Project. Tempus Foundation. Budapest. 2009. pp. 185-270. (a könyv letölthető innen - pdf, 2.8 Mb)

76.  A felsőoktatás globális trendjei és szakpolitikai válaszok az OECD országokban és az Európai Unióban. in: Drótos György - Kováts Gergely (szerk.) (2009): Felsőoktatás-menedzsment. Aula. Budapest. 13-31.o. (újabb változat itt)

77.  Policies supporting the regional role of universities. in: Economic Efficiency and Social Responsibilities in Higher Education. New Eurasia Foundation. Moscow. 2009. pp. 124-131.

78.  Organisational Change and Development in Higher Education. in: Jeroen Huisman & Attila Pausits (ed). Higher Education Management and Development. Waxmann. Münster. 2010. p. 51-65

79.  Felsőoktatási vezetés, egyetemi kormányzás, felsőoktatási menedzsment: fogalmi-történeti áttekintés. in: Bangi-Magyar Attila - Farkas Krisztina - Horvath Tamas - Kiss Laszlo (szerk): AVIR kézikönyv. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest. 2010

80.  The role of educational research and innovation in improving educational systems: a CIDREE perspective. in: Stoney Sheila M. (ed): Beyond Lisbon 2010: perspectives from research and development for education policy in Europe. 2010: the 20th Anniversary of CIDREE Yearbook. pp. 159-174 (letölthető innen - downloadable from here)

81.  A felsőoktatási stratégiai gondolkodás helyzete a világban: intézményi és ágazati gyakorlatok. in: Borsa Melinda – Horváth Tamás – Simon István (szerk.): Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban. AVIR tanulmánykötet. Educatio. Budapest. 2011 (megtalálható itt)

82.  (társszerzőkkel) Sweden. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Sweden. OECD. 2011. (letölthető innen)

83.  (társszerző Pausits Attila) Academic Leadership: Changing Environments and Changing Cultures. in: Leadership and Governance in Higher Education: A Handbook for Decision-makers and Administrators. Supplemental volume No. 01. Berlin: RAABE. 2011. pp. 35-62.

84.  School leadership and pupil learning outcomes. in: Baráth Tibor és Szabó Mária (eds.): Does Leadership Matter?. Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation. HUNSEM, University of Szeged. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2011. Budapest. pp. 19-32

85.  (több társszerzővel) Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest. 2011 (letölthető innen)

86.  Oktatáspolitika az első évtizedben. in: Balázs Éva – Kocsis Mihály – Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest. 2011. 17-33. o.

87.  Élethosszig tartó tanulás: XXI. századi oktatási paradigma vagy múló divat? in: Henczi Lajos (szerk.): Szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. RAABE. VIII/1. 2012

88.  Finanszírozási reformok a felsőoktatásban: nemzetközi összehasonlító elemzés. in: Temesi József (szerk.): Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest. 2012. 9-65. o. (letölthető innen)

89.  A közigazgatási reform és az oktatási rendszer szabályozása – a magyar példa. in: David IstanceMariko Kobayashi (szerk:): Az innováció hálózatai Az iskolarendszer és az iskolamenedzsment új modelljei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest. 2012. 133-144. o.

90.  (társzerzőkkel) A pedagógiai rendszerek általános hatás – és beválásvizsgálati rendszere. In: Falus Iván, Környei László, Németh Szilvia, Sallai Éva (szerk.): A pedagógiai rendszer. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2012. 209-243. o. (a kézirat eredeti változata letölthető innen)

91.  A tanulás minősége a felsőoktatásban. in: Németh András (szerk.): A neveléstudományi Doktori Iskola programjai. Tudományos arculat, kutatási eredmények. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 2012. 105-115.o. (a kézirat eredeti, hosszabb változata letölthető innen) 

92.  Policy Cultures and Education Policy: a Central and Eastern European Perspective. In: Seashore Louis, Karen - Van Velzen, Boudewijn A.M (eds): Educational Policy in an International Context: Political Culture and Its Effects. Palgrave Macmillan. New York. 2012. pp. 213-222

93.  Élethosszig tartó tanulás: 21. századi oktatási paradigma vagy múló divat? In: Kraiciné Szokoly Mária - Pápai Adrienn -Perjés István (szerk.): Európai léptékkel. 2013. ELTE Eötvös Kiadó. pp. 13-26

94.  European Union: The Strive for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in: Yan Wang (ed.): Education Policy Reform Trends in G20 Members. Springer. 2013. pp. 267-288 (manuscript here)

95.  Oktatásfejlesztés uniós forrásokból: a 2014-2020 közötti időszak kihívásai. in: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk): Nevelés-oktatás határon innen és túl. XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Litográfia, Debrecen, 2013

96.  Eredményes tanulás, kurrikulum, oktatáspolitika. in: Benedek András; Golnhofer Erzsébet (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből - 2013: Tanulás és környezete. Budapest: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2014. pp. 79-104.  (a tanulmány eredeti, hosszabb változata elérhető itt)

97.  Az OECD és az oktatás. In: Széll Krisztián (szerk.). Az OECD az oktatásról. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest. 2014. 7-16.o. (letölthető innen)

98.  A közoktatás jogi szabályozása és kormányzása - Japán és Hollandia esete. in: A közneveléshez kapcsolódó jogi szabályozás nemzetközi helyzetképe Oktatási Hivatal. Budapest: 2015.

99.  Oktatási innovációk keletkezése és terjedése. in: Ugrai János – Varga Attila (szerk.): Tanulmányok a pedagógiai innováció támogatásának lehetőségeiről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Miskolci Egyetem. Budapest. 2016. 9-42. o. (letölthető innen)

100.   Ágensek és struktúrák: a magyar oktatási rendszer néhány jelentősebb változása az elmúlt évtizedekben. in: Sasfi Csaba - Ugrai János (szerk): Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. Rendi társadalom – polgári társadalom 29. Budapest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2017. pp. 34-50 (kézirat – letölthető innen)

 

 

*** Dokumentum eleje ***

Folyóiratcikkek

1.        A francia alap- és középfokú oktatás reformja. Magyar Pedagógia. 1977. (77. évf.), 1. sz., 105-108. o

2.        A francia intézménypedagógia, Magyar Pszichológiai szemle, 1978/1, 66-71. o. (letölthető innen)

3.        Öt iskola - öt munkahely, Világosság, 1979/6, 337-342. o.

4.        A tantestületi légkör összetevőinek vizsgálata, Pedagógiai Szemle, 1980/7-8, 634-641. o.

5.        A fenyegetett iskola: a középiskola válsága Franciaországban, Világosság, 1980/8-9, 587-589. o.

6.        Adalékok az iskola környezetének és légkörének vizsgálatához. Pedagógiai Szemle. 1981. (31. évf.), 7-8. sz., 581-587. o

7.        Il dirigente e il clima organizzativo: una ricerca nelle scuole elementari ungheresi, Direzione e Scuola, 4., giugno 1981

8.        Iskola és állam, I-II., Világosság, 1981/5-6, 282-289 és 363-369. o.

9.        Az iskolai vezetés és a szervezeti klíma. Vezetéstudomány. 1981. (12. évf.), 4. sz., 15-20. o.

10.    A kísérletek és a centralizált oktatási rendszer, Pedagógiai Szemle, 1984/9., 887-893. o.

11.    Az oktatáspolitika szerkezete a hatvanas-hetvenes években, Medvetánc, 1984/2-3, 73-96. o.

12.    A nyolcvanas évek reformfolyamatai és a közoktatás irányítása, Ifjúsági Szemle, 1985/5, 96-106. o.

13.    Az oktatáspolitika átalakulása: az angol példa, Pedagógiai Szemle, 1985/12, 1242-1251. o.

14.    Új oktatáspolitikai tendenciák a nyugati országokban, Magyar Pedagógia, 1985/3, 299-310. o.

15.    Hozzászólás egy vitához, Pedagógiai Szemle, 1986, 5, 495-500. o.

16.    Az iskolatanácsok a közoktatás-irányítás rendszerében, Pedagógiai Szemle, 1986/4., 495-500. o.

17.    Conflicting Interests in County-level Educational Administration: a Case Study in Educational Policy-making, East Central Europe, 13, 1. (1986), 28-44. p.

18.    The Structure of Educational Policy-making in Hungary in the 1960's and 1970's Comparative Education , 22, 2, (1986), 123-132. p.

19.    Az oktatáspolitika társadalmi környezete és a választott iskolairányító testületek, Tantervelméleti Füzetek 19, OPI, 1987, 59-66. o.

20.    (társszerzõk Bathory, Z., Lukacs, P.) Il ruolo dell' IEA nelle politiche in campo educativo: il caso dell' Ungheria, Scuola e citta, 1987/8, 335-344. o.

21.    A New Educational Act, The New Hungarian Quarterly, XXVIII, 106, (Summer 1987), 49-56. p.

22.    Radikális ideológia és kompromisszumos gyakorlat: oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas évek elején, Medvetánc, 1988/4 -1989/1, 243-252. p.

23.    A helyi társadalom és az iskola, Állam és Igazgatás, 1989/7, 586-596. p.

24.    Parent Participation and Educational Policy: the Hungarian Case, Innovation (Vienna), Vol. 2, 1989, Number 1-2, 71-79. p.

25.    - The Hungarian Academic System: Crisis and Prospects, Innovation (Vienna), Vol. 3, 1990, Number 1, 173-184. p.

26.    School autonomy and the reform of educational administration in Hungary, Prospects, Vol. XX, No., 3, 1990, 387-394. p.

27.    Önkormányzat és iskola, Pedagógiai Szemle, 1991/3-11. o.

28.    Mit vár a társadalom azt iskolától, Új Pedagógiai Szemle, 1991/6. 3-12. o.

29.    La politique de l’education face aux nouvelles attentes sociales en Hongrie, Education comparée, 1991, No. 45, pp. 59-64. p.

30.    Társadalmi részvétel az iskolák irányításában, Info-Társadalomtudomány, 18, (1991 október), 25-31.o.

31.    Az elszabadult gépezet, Café Bábel, 1991/1. 71-80. o.

32.    Oktatáspolitikai koalíciók, Magyar Pedagógia, 91. évf. 1. sz. (1991), 51-62. o.

33.    Szubjektív válasz a Pedagógiai Szemle neveléstudománnyal kapcsolatos kérdéseire, Pedagógiai Szemle, 1992/7-8.  64-67. o.

34.    Társadalmi igények és vallásoktatás, Educatio, 1992 - ősz, 65-76. o.

35.    Az 1972-es oktatáspolitikai párthatározat, Neveléstörténeti Füzetek 11., OPKM, Budapest, 1992, 72-79. o.

36.    Válasz az "Educatio" c. folyóirat vallásoktatással kapcsolatos körkérdésére, Educatio , 1992 - ősz, 111-114. o.

37.    Az OECD Magyarországon, Educatio, 1993/3, 574-577. o (letölthető innen)

38.    Az iskolaszerkezetet érő kihívások és lehetséges válaszok, Pedagógiai Műhely, Nyíregyháza, 1993 Június, 7-11

39.    A nemzetközi kapcsolatok szerepe a közoktatás fejlesztésében, Magyar Pedagógia, 93. évf. 1-2. szám 53-61. (1993)

40.    Politika autonomie skol a reformy rizeni vzdelavani a vychovy: Zmeny v Madarsku v perspektivach vychodní Evropy, Pedagogika, (Praha) XLIII, 1993, c.1., 27-32. p.

41.    Il sistema dell'autonomia ed i problemi della dirigenza scolastica in Ungheria, Educazione Comparata, Anno IV, 1993, No. 10-11, 3-12. p.

42.    The Policy of School Autonomy and the Reform of Educational Administration: Hungarian Changes in an East European Perspective, International Review of Education, Vol 39, No. 6., November 1993, 489-498. p.

43.    Iskolavezetés és vezetőképzés, Educatio, 1994/2., 269-281. o.

44.    Hongrie: Compétences Partagées, Education et Management, Avril 1994, 46-47. p.

45.     Les changements structurels dans le systeme de l'enseignement hongrois, Savoir, No 3., 1994, 607-616. p.

46.    Közoktatás-politika Magyarországon a 90-es évek elején, Pedagógiai Szemle, 1994/7-8, 3-21. o.

47.    Az iskolai autonómia lehetőségei. Magyar Pedagógia, 3-4.sz. 1994, 307-312. o.

48.    Schooling and social change, The New Hungarian Quarterly, Vol. 35, Autumn 1994, 73-83. p.

49.    (társszerzõk: Nagy Mária, Surányi Bálint), Secondary Education for All? The Hungarian Case, Curriculum Studies , Vol. 3. No. 3, 1995, pp. 299-316. p.

50.    Decentralizáció és helyi felelősség, Educatio, 1995, Tavasz, 1-13. o.

51.    Az önkormányzati és helyi társadalmi feladatok az iskolaszerkezet fejlesztésében, Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza) 1995/4. sz. 61-70. o.

52.    A közoktatási rendszer átalakulása: kényszerek és alternatívák, Új Pedagógiai Szemle. 1995/10. 3-10. o.

53.    A középiskolai oktatás kiterjesztése: elitoktatás - tömegoktatás - lemorzsolódás, Új Pedagógiai Szemle, 1996/1, 65-76. o.

54.    Az iskolaszékek és a helyi érdekegyeztetés, Új Pedagógiai Szemle, 1996/4, 14-21. o.

55.    Térségi együttműködés mint közoktatás-fejlesztési stratégia, Pedagógiai Műhely , (Nyíregyháza), 1996/3 (Szeptember),49-56. o.

56.    Changes in the Management and Financing of Educational Systems, European Journal of Education, Vol. 31, No. 1, 1996, 57-71. o.

57.    Az iskola mint esély, Új Pedagógiai Szemle, 1996/7-8, 28-38. o.

58.    A magyar közoktatás és az Európai Unióhoz való csatlakozás, Új Pedagógiai Szemle, 1997 október, 3-12. o.

59.    Az oktatás és az Európai Unió. Európai Tükör, 1997. 2. évf. 1.sz. 27-38. o.

60.    Integráció és közoktatás. Educatio, 1996, 4.sz. 561-574. o

61.    Területi tervezés a közoktatásban, Új Pedagógiai Szemle, 1998 február, 29-36. o.

62.    Az oktatáspolitika lehetőségei, Századvég, 1998 tavasz, 115-130. o.

63.    Az oktatási rendszer szerkezeti dilemmái, Társadalmi Szemle, 1998, 120-130. o.

64.    (Hilbert Attila társszerzővel), Az EU oktatási programok szerepe Magyarország Integrációs felkészülésében, Európai Tükör, 1999, 2-3. szám, 103-117. o.

65.    Az európai közoktatás és a munka világa. Új Pedagógiai Szemle, 1999, 2. sz., 47-59. o.

66.    A pedagógusok továbbképzése: az oktatásfejlesztés eszköze, Iskolakultúra, 1999, 6-7. sz., 106-115. o. (a teljes szám letölthető innen)

67.    Az oktatási jogok biztosa a közoktatásban, Új Pedagógiai Szemle, 1999, 9. sz., 43-50. o.

68.    Oktatáspolitikai megfontolások, Educatio, 1999/3. sz. 488-499. o. (Az Educatio minőséggel foglalkozó tematikus száma)

69.    Hungary’s pre-accession strategy to the European Union in education, training and research, European Journal for Education Law and Policy, 1999, No.1. Volume 3, 29-36. p. (szerb nyelven elérhető itt)

70.    Az oktatás és az európai integráció. Új Pedagógiai Szemle, 2000, 4. sz., 112-117. o.

71.    Az EU csatlakozás haszna és költségei az oktatás területén. Új Pedagógiai Szemle, 2000, május, 95-103. o.

72.    A magyar integrációs felkészülés kérdései. Új Pedagógiai Szemle, 2000, 6. sz, 100-121. o.

73.    Iskolaszerkezet: a magunk előtt görgetett kérdés, Iskolakultúra, 2000, 10. sz, 3-10. o.

74.    Mennyire felkészült a magyar oktatás az európai integrációra. Új Pedagógiai Szemle, 2001, 1.sz., 140-146.o.

75.    Az oktatás jövője – a lehetséges szcenáriók, Iskolakultúra, 2001/9 sz. 73-78. (teljes szám letöltése: ide kattints)

76.    Kutatás, politika, szakértő. Educatio, 2001 Tavasz, 110-124. o.

77.    Hazai és nemzetközi törekvések az iskolai értékelés rendszerében, Új Pedagógiai Szemle , 2002/2. sz. 7-22. o

78.    Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában, Iskolakultúra, 2002/4. sz. 3-11.

79.    Az oktatás szerepe az integrációs felkészülésben, Új Autonómia, 2002. Március, 30-31. o

80.    New Challenges and Opportunities for Education Policy in Central and Eastern Europe, Local Government Brief, 2002. Fall. 22-30. o. (manuscript here)

81.    A neveléstudományi kutatások intézményi és finanszírozási feltételei, Magyar Pedagógia, 2002/1. sz. 105-122. o.

82.    Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és eredményességének célja az Európai Unió új oktatási munkaprogramjában. Új Pedagógiai Szemle. 2003 május. 98-104. o.

83.    A lillafüredi konferencia nyolc pontja – zárszó. Új Pedagógiai Szemle. 2003 március. 71-77. o.

84.    A nemzeti oktatáspolitikák európai szintű koordinációja. Educatio. XII. évfolyam 12. sz. 2003 Tél. 510-534. o

85.    A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: európai politikák és hazai kihívások. Új Pedagógiai Szemle. 2004 február. 28-37. o.

86.    Értékelés és ellenőrzés a közoktatásban. Mester és Tanítvány. 2004. 2. szám (április). 103-116. o.

87.    Opponensi vélemény Nagy Péter Tibor „Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban, 1867-1945” c. értekezéséről. Iskolakultúra. 2005. 6-7. szám, 230-237. o.

88.    Uniós hatások a magyar közoktatásban 2002 és 2006 között. Educatio. 2006. Tavasz. 3-25.

89.    From deconstruction to systemic reform: educational transformation in Hungary (Charles University. Prague). Orbis Scholae. 2007., Vol. 1., No. 2., pp. 45-79. o.

90.    Tanulás, tanuláskutatás, oktatáspolitika. Pedagógusképzés. 2009. 2-3. szám. 7-36.

91.    Coping with complexity and instability in the VET system of the United Kingdom. Indian Journal of Research in Education and Extension. Vol. 1. No. 1. January. 2009. p. 1-30.

92.    Az oktatás fejlődése és uniós tagságunk: 2006-2009. Educatio. 2010. Tavasz. 34-53.

93.    (társszerző Faragó Lívia) Iskolavezetés és tanulási eredményesség: egy nemzetközi projekt tanulságai. Mester és Tanítvány. 2010. május. 12-24. o

94.    Uwarunkowania poprawy wyników PISA na Węgrzechwpływ programów rozwoju edukacji finansowanych przez UE. Trendy. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa. Artykuł, z wydania nr 2/2011. – The background of the improvement of PISA results in Hungary – the impact of the EU funded educational development programs Trends. Education Development Center. Warsaw. Article from issue No. 2 / 2011 (English version here)

95.    (Társszerző Alain Michel): Key Competences in Europe: interpretation, policy formulation and implementation. European Journal of Education. 2011. Vol. 46, Issue 3, pp. 289-306

96.    Coping with Complexity and Instability in the UK Vocational Training System. European Journal of Education. 2011. Vol. 46, Issue 4. pp. 581-598

97.    Czy sposób kierowania szkołą ma wpływ na wyniki uczniów? Dyrektor Szkoły. Nr 5/2012. 16-19. (find it here)

98.    Hallgatói kompetencia-vizsgálatok. Educatio. 2012 ősz. 401-422. o

99.    Az oktatáskutatás globális trendjei. Neveléstudomány. 2013/1. 64-90 o. (megtekinthető itt)

100.(társszerzővel). A kurrikulum fejlesztését célzó közoktatási programok implementálása. Neveléstudomány. 2014/4. 23-41 o. (megtekinthető itt)

101.Oktatási változás és innováció Japánban: az OECD-Tohoku iskolaprojekt. I. A tohokui oktatási modell. Új Pedagógiai Szemle. 2015/1-2. 33-66. o. (letölthető innen)

102.Oktatási változás és innováció Japánban: az OECD-Tohoku iskolaprojekt. II. A projekt lehetséges hatásai egy felmérés tükrében. Új Pedagógiai Szemle. 2015/3-4. 22-35.o. (letölthető innen)

103.Education and Social Transformation in Central and Eastern Europe. European Journal of Education. 50 (3) pp. 350-371. (2015)

104.Adatokkal történő kormányzás: dilemmák és perspektívák. Educatio, 2015. (24. évf.) 3. sz. 50-61. old (letölthető innen)

105.The Spread of the Learning Outcomes Approaches across Countries, Sub-systems and Levels: A special focus on teacher education. European Journal of Education. 2017. 52 (1). pp. 80-91.

 

 

 

*** Dokumentum eleje ***

Tanulmánykötet szerkesztése

1.        (társzerkesztő Nagy Mária), Oktatás és politika – külföldi szövegek, I. és II. rész, Művelődési Minisztérium Vezető és Továbbképző Intézete, Budapest, 1987

2.        (társszerkesztők: Gazsó Ferenc, Mihály Ottó), Törvény és iskola, Iskolafejlesztési alapítvány, Budapest, 1992

3.        Demográfiai hullám, iskolai ifjúsági munkanélküliség, Akadémiai kiadó, Budapest, 1992

4.        (társszerkesztők: Annási Ferenc, Nagy Mária), Önkormányzat és közoktatás, Akadémiai kiadó, Budapest, 1992

5.        Az oktatás jövője és az európai kihívás, Educatio, 1993

6.        (társszerkesztő Nagy Mária), Önkormányzatok, Az Educatio c. folyóirat tematikus különszámának vendégszerkesztése, 1995 Tavasz

7.        (társszerkesztő Lannert Judit), Jelentés a magyar közoktatásról – 1995, Országos Közoktatási Intézet, 1996

8.        (társszerkesztő Lannert Judit), Oktatási rendszerek elmélete (szöveggyűjtemény), Okker, 2003.

9.        (társszerkesztő Lannert Judit), Jelentés a magyar közoktatásról – 1997, Országos Közoktatási Intézet, 1998

10.    (társszerkesztő: Balázs Éva), Oktatás és decentralizáció Közép-Európában, Okker, 2000

11.    (társszerkesztő Lannert Judit), Jelentés a magyar közoktatásról – 2000, Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 2000

12.    (társszerkesztő Lannert Judit), Jelentés a magyar közoktatásról – 2003, Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 2003

13.    (társszerkesztő Lannert Judit), Jelentés a magyar közoktatásról – 2006, Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 2007

14.    (társszerkesztő: Balázs Éva – Fischer Márta – Kovács István Vilmos) Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest. 2011 (letölthető innen)

 

*** Dokumentum eleje ***

Sokszorosított tanulmányok, elektronikus publikációk, fontosabb kéziratok

1.        Az iskolai szervezet elemzése, MTA PKCS, 1980 június

2.        The Organizational Climate of Primary Schools, Educational System Research Papers 48., The Institute for Education, The Hungarian Academy of Sciences, 1980

3.        (társszerzők: Lukács Péter, Nagy Mária): Oktatáspolitika és oktatásirányítás, Tervezést támogató kutatások, No. 51. Oktatáskutató Intézet, 1981

4.        Bevezetés az "Oktatás és politika - külföldi szövegek" c. tanulmánykötethez (Szerk. és vál. Halász Gábor és Nagy Mária, Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1983,

5.        Az oktatási rendszer irányítási mechanizmusának korszerűsítése. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 70., Oktatáskutató Intézet, 1983

6.        A pedagógusok túlterheltsége (Egy sajtóvita tanulságai), Tervezéshez kapcsolódó kutatások 87, Oktatáskutató Intézet, 1984

7.        Felügyelet és oktatásirányítás: történeti - szociológiai elemzés 1945-től napjainkig. Oktatáskutató Intézet, Tervezéshez kapcsolódó kutatások 93, 1984

8.        Gazdasági válság és oktatáspolitikai változás Nyugat-Európában, Budapest, Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézet, 1984

9.        A gazdasági és műszaki ellátó szervezetek (GAMESZ) problémái, Oktatáskutató Intézet, 1984

10.    Az oktatáspolitika szerkezete a hetvenes években (Elemzések a középfokú oktatás megyei irányításáról), Tervezéshez Kapcsolódó Kutatások 79., Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1984

11.    Az oktatásirányítás reformja és az oktatás irányítói – oktatáspolitikai elemzés. Oktatáskutató Intézet, Tervezéshez kapcsolódó kutatások 104, 1985

12.    Az iskolatanács az oktatásirányítás rendszerében. Tervezéshez Kapcsolódó Kutatások 101., Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1985

13.    Az iskolatanácsok összetétele, feladatai és működése. Szakmai háttéranyag. Országos Pedagógiai Intézet. Budapest. 1985

14.    Az angol vizsgarendszerről: egy outputorientált, decentralizált rendszer működése, OPI Értékelési Központ Közleményei 9, 1986 július

15.    (társszerző: Lukács Péter) Az IEA magyarországi hatása: oktatáspolitikai esettanulmány, OPI Értékelési Központ Közleményei 14., 1987

16.    Az oktatásirányítóknak az oktatásirányítás korszerűsítésével kapcsolatos attitűdjei, Tanulmányok a közoktatás fejlesztéséről, Oktatáskutató Intézet, 1987

17.    Az iskolatanácsok külföldön, Tájékoztató a közoktatási kutatásokról 2, 1987 junius, 41-60. p.

18.    Munkáltatói racionalitás vagy oktatásügyi kontroll, Iskolamester 1., Oktatáskutató Intézet, 1988

19.    Educational administration and control (in Hungary), in: Development of Education in Hungary (1986-1988), report to the 41st session of the International Conference on Education, Budapest, 1988

20.    Problémák és perspektívák az oktatás irányításában és finanszírozásában, Tanulmányok a közoktatás fejlesztéséről, Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1988, 27 p.

21.    Oktatáspolitika és neveléstudomány a hetvenes években: a hatos főirány története. Tájékoztató a közoktatási kutatásokról 9, 1988 november, 5-49. p.

22.    Az ifjúság nevelése és az oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas évek elején - történeti politikai elemzés. Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1988 december

23.    Az oktatáspolitika alakításának állami-politikai mechanizmusai a hetvenes és nyolcvanas évek elején. MSZMP KB TTI, 1988

24.    Közoktatáspolitika és finanszírozás, in: Lukács Péter (szerk.), Költségvetési reform és az oktatás finanszírozása, Kutatás Közben, Oktatáskutató Intézet, Budapest1989, 12-16. o.

25.    A tanügyirányítás jövője, Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1990, 31 p. (Kutatás közben)

26.    Gondolatok a tanügyirányítás korszerűsítéséről. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Debrecen. 1990

27.    (with Péter Lukács), Educational Policy for the Nineties: theses for a new concept of state educational policy, Hungarian Institute for Educational Research, 1990

28.    Az önkormányzat és az iskola kapcsolata, in: Önkormányzat és iskola, az Oktatáskutató Intézet V. országos konferenciájának jegyzőkönyve, Kutatás Közben, Oktatáskutató Intézet, 1991, 24-26. p.

29.    Iskola kontra önkormányzat: az oktatásirányítás hazai dilemmái az angliai reformok tükrében, Kutatás Közben, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1991

30.    Társadalmi igények, iskola, oktatáspolitika, Kutatás közben, Oktatáskutató Intézet, 1991, 109 p. (Oktatáspolitikai közvélemény-kutatás eredményei)

31.    Secondary education in Hungary, Council of Europe, 1992

32.    Curriculum changes in secondary education in Hungary. European Educational Research Workshop on "Research into secondary school curricula". Valletta (Malta), 6-9 October 1992. Council of Europe. Council for Cultural Co-operation. Strasbourg. 1992

33.    Bevezetés az oktatási rendszerek elméletébe, in: Iskolavezetés és fejlesztés, a Holland-magyar iskolavezető-képző program, tananyaga, JATE, 1993

34.    Vélemény az oktatási törvényről, in: Oktatás és Jog, PDSZ füzetek, 1993 október

35.    Az önkormányzati közoktatás-irányítás első két éve, in: Közoktatás az önkormányzati rendszerben - Egy országos konferencia tapasztalatai, a Köznevelés melléklete, 1993 június 18.

36.    School Education in Hungary, Background Report to the OECD International Meeting, Budapest, 26 May 1993, Budapest, March, 1993

37.    Prospects and strategies, in: What Secondary education for a changing Europe - Trends, challenges and prospects, Report of the Final Conference of the Project A secondary education for Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1997. pp. 81-100.

38.    Bevezetés a közoktatás-irányítás elméletébe. In: Pőcze Gábor (szerk.): A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése. Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 1997, 9-23. o

39.    Primary and secondary education, in: Reviews of National Policies for Education, Hungary, OECD, Paris, 1995, 28-36.

40.    Shared responsibility and local autonomy in educational administration in Hungary, in: Local autonomy and shared responsibility, Conference Book, EFEA, 6-12, November, 1995, Budapest, 47-58. p.

41.    Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport, in: EU-csatlakozásunk stratégiai kérdései, Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest, 1997, 81-94. o.

42.    A strukturális alapok felhasználása az oktatás fejlesztésére. Írországi tapasztalatok. ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport, 1998

43.    A Neumann János Digitális Könyvtár közoktatással kapcsolatos építkezési stratégiájáról. Budapest, 1998. március 13.

44.    A strukturális alapok felhasználása az oktatás fejlesztésére Portugáliában. ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport, 1998

45.    Minőség-problémák a magyar közoktatásban. in: Minőségfejlesztés a közoktatásban, Oktatási Minisztérium, 1999, 22-25. o.

46.    Az oktatási szektor és az EU strukturális politikája. Javaslatok a strukturális alapok fogadására való ágazati felkészülés politikájához (Az OM felsőoktatási szakterület felkérésére készült tanulmány). 1999

47.    A közigazgatás továbbfejlesztése és a közoktatás: a települések közötti együttműködés kérdése. in: Helyi önállóság és önkormányzati feladatok, Közigazgatás-fejlesztési füzetek, 1. sz., Helyi Önkormányzati Know-How Program – Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatás és Területpolitikai Államtitkárság, 2000 január, 37-52.o

48.    (with Herbert Altrichter), Comparative Analysis of Decentralisation Policies and its Results in Middle European Countries. in: Altrichter. H. (ed.). Comparative Analysis of Decentralisation Policies and its Results in Middle European Countries – case studies and synthesis report, Zentrum für Schulentwicklung, Klagenfurt, Marz, 2000

49.    Oktatás és minőség: divat vagy tendencia: a Comenius 2000 projekt az európai tendenciák tükrében. Előadás a 2000. évi szegedi Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencián.

50.    Romania Education Sector Study: Report on education finance and management. Prepared fort the World Bank. Manuscript. 2002

51.    Governing schools and education systems in the era of diversity. A paper prepared for the 21st Session of the Standing Conference of European Ministers of Education on “Intercultural education: managing diversity, strengthening democracy”(Athens, Greece, 10-12 November 2003 - Council of Europe)

52.    Az oktatáspolitikák európai szintű koordinációja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre. Kézirat. TÁRKI. Budapest, 2003. március. (http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a521.pdf)

53.    Environmental education and the development of teacher education. A paper prepared for the ENSI-SEED conference  “Sustainable community and school development - Innovation in teacher education, the potential of action research and environmental education”. Szeged, 2003. Szeptember 3-6

54.    The reform of regional level educational administration in Serbia. A study in the framework of the project “Regional decentralisation of education management in Serbia: twinning of ministry of education regional departments with European counterparts”. Kulturkontakt Austria. Manuscript. 2003

55.    Education reform and regional level educational administration in Serbia. A study in the framework of the project “Regional decentralisation of education management in Serbia: twinning of ministry of education regional departments with European counterparts”. Kulturkontakt Austria. Manuscript. 2004

56.    Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Country Note: Germany (with the contribution of Paulo Santiago, Mats Ekholm, Peter Matthews and Phillip McKenzie). OECD. 2004

57.    Policy Note on Education Reform Options in Bulgaria. A paper prepared for the World Bank. Manuscript. 2005. July

58.    Liberális oktatáspolitikai gondolkodás Magyarországon a XXI. század elején. 2005. Kézirat.

59.    Tempus közalapítvány – Tíz éve az európai integrációért. In: Györpál Zsuzsanna – Kardos Anita) (szerk.) Tíz éves a Tempus közalapítvány 1996-2006. Tempus Közalapítvány. 2006

60.    Distributed systemic leadership in Finland – the case of Tampere. A paper prepared for OECD. Manuscript. 2007. January

61.    „Felsőoktatási menedzsment” képzés. Helyzetelemzés és javaslatok (vitaanyag), 2007

62.    Szakmai háttéranyag a VII. Nevelésügyi Kongresszus tartalmi előkészítéséhez. 2007 (lásd itt)

63.    Tényekre alapozott oktatáspolitika. 2007

64.    Cross-Curricular Key Competences and Teacher Education in Hungary. Country Fiche. Manuscript 2008

65.    Az iskolán kívül szerzett tudás elismerése: európai trendek (az Educatio folyóirat számára készített, nem publikált tanulmány- 2008)

66.  A nyolcvanas évtized a magyar oktatásban. Kézirat. (készült a Magyar Televízió felkérésére a „Magyarország 1989-2009” c. műsor oktatással foglalkozó adásainak szakértői háttértanulmányaként – 2009 január)

67.    Universities: guarding the past - shaping the future. An introduction to the proceedings of the conference held in Budapest in September 2008 as part of the 25th Annual Meeting of the Danube Rectors’ Conference (DRC). Manuscript. 2009

68.     (co-author: Alain Michel) A European space of competence development. in: Key Competences in Europe: Opening Doors for Lifelong Learners Across the School Curriculum and Teacher Education. CASE-Center for Social and Economic Research. Warsaw. pp. 192-217. (letölthető innen)

69.  Az állam, a helyi önkormányzatok és az iskolák közötti felelősség-megosztás a közoktatás irányításában. Kézirat. (készült a az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából készült - 2009. május)

70.  (társszerző Fischer Andrea) A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben. Bologna Füzetek 2. Tempus Közalapítvány. Budapest. 2009

71.    Recognition of Non-formal and Informal Learning: Country Note for Korea (A nem formális és informális tanulás elismerése Koreában). OECD. Paris. 2009 (with the contribution of Richard Sweet and Miho Taguma)

72.    Making education and training systems more responsive to labour market needs. Contribution to the international expert group set up by the European Commission to support the „New skills for new jobs” policy of the European Union. Manuscript. 2009 (find the final report here)

73.    (with Kathrin Hoeckel, Mark Cully, Simon Field, and Viktória Kis) Learning for Jobs. OECD Reviews of Vocational Education and Training. England and Wales. OECD. Paris (letölthető innen)

74.    Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban. A felsőoktatási stratégiai gondolkodás helyzete a világban: intézményi és ágazati gyakorlatok. Kézirat. 2010

75.  Learning, working, networking: quality teaching initiatives at the Portuguese Catholic University”. A study prepared in the framework of the OECD IMHE program on “Quality of teaching in higher education”. April 2010 (letölthető innen)

76.    School evaluation in Sweden. Contribution to the OECD County Note on Educational Assessment and Evaluation Framework in Sweden. Manuscript. 2010 (a teljes jelentést lásd itt)

77.  (társszerzőkkel) „Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára” (vitaanyag). Budapest. 2010. szeptember. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Készült a TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002. számú projekt keretében (a projekt honlapját lásd itt: http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1)

78.  Az oktatáskutatás globális trendjei”. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága. Budapest. Kézirat. 2010

79.  A NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszerek értékelése”. Nemzeti Tankönyvkiadó. Kézirat. 2010

80.    Az oktatáspolitika két évtizede Magyarországon: 1990-2010. Kézirat. 2011. október. Készült a „Magyarország politikai évkönyve” c. kiadvány számára

81.    A felsőoktatás globális trendjei és szakpolitikai válaszok az OECD országokban és az Európai Unióban. Kézirat. 2012 január

82.    Előszó az ELTE PPK Pedagógia alapszakos képzésének fejlesztését bemutató kötethez. Kézirat. Budapest. 2012. február

83.    A hallgatói kompetenciák értékelése a felsőoktatásban. Kézirat. Készült az Educatio c. folyóirat számára. Budapest. 2012. március

84.     (Társszerzőkkel): „A tanulás minősége a felsőoktatásban” Szakmai háttéranyag a hasonló című konferencia számára. Budapest. 2012. (letölthető innen)

85.    Education Policy Reform in the European Union. Manuscript to be published. 2012 September

86.    (Társszerző: Szőllősi Timea): A fejlesztő beavatkozások hatásmechanizmusainak kérdései a nemzetközi fejlesztőszervezetek tevékenységében. Kézirat. 2012. Október (megtekinthető itt)

87.    (Társszerző: Fazekas Ágnes): Az implementáció világa: az európai uniós forrásokból megvalósított magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások empirikus vizsgálatának elméleti megalapozása. Kézirat. 2012. Szeptember (letölthető innen)

88.    The OECD-Tohoku School project (A case of educational change and innovation in Japan). Manuscript. 2014 (letölthető innen)

89.     (Társszerző: Fazekas Ágnes): Az uniós finanszírozású kurrikulumfejlesztési programok implementálása. Kézirat. 2015. Április (letölthető innen)

90.     (társszerzőkkel) „Okos köznevelés” Javaslat a Nemzeti oktatási innovációs stratégia kiegészítésére. NOIR+ stratégia. ELTE PPK. Kézirat. 2015

91.    A közoktatási innovációs és tudásmenedzsment rendszerrel kapcsolatos pedagógiai és társadalmi igények feltárása. ELTE PPK. Kézirat. 2015

92.    (társszerzőkkel) A mester- és kutatópedagógusok tevékenységének támogatása, orientálása és értékelése. Javaslat a tevékenységkövetés rendszerére. ELTE PPK. Kézirat. 2015

93.    A NOIR+ stratégia, mint a fejlesztés kerete. in: Szivák Judit (szerk.):„Mesterpedagógusok szerepe a köznevelési rendszerben” XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001. Kézirat. Oktatási Hivatal. Budapest. 2015

94.    Ami a megvalósításhoz szükséges. in: Szivák Judit (szerk.):„Mesterpedagógusok szerepe a köznevelési rendszerben” XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001. Kézirat. Oktatási Hivatal. Budapest. 2015

95.    Oktatási innovációk keletkezése és terjedése. Az iskolai innovációs és fejlesztő folyamatok kritikai elemzése. Kézirat. 2016

96.    A termékeny közegbe érkező fejlesztési beavatkozás: ImpAla Esettanulmány a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskoláról. kézirat. Budapest. 2016

97.    School-university partnership for effective teacher learning. Issues Paper for the seminar co-hosted by ELTE Doctoral School of Education and Miskolc-Hejőkeresztúr KIP Regional Methodological Centre. May 13, 2016

98.    Halász Gábor: „A Stúdió Iskola”. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2016

99.    Halász Gábor: „Átfordított tanulás”. Esettanulmány az oktatási innovációk születésének és terjedésének dinamikájáról. Kézirat, 2016

100.Fazekas Ágnes - Halász Gábor: Az oktatási innovációk világa. A tanulásszervezést érintő innovációk specifikumainak áttekintése. Kézirat, 2016

101.Halász Gábor - Horváth László: Innováció az oktatásban. Szintézistanulmány, Kézirat, 2017. május

102.Measuring innovation in education: the outcomes of a national education sector innovation survey. Manuscript. 2017 August

 

 

*** Dokumentum eleje ***

Válogatott egyéb publikációk és nyilvános anyagok (cikkek, interjúk, panel-, pódium- és kerekasztal-beszélgetések)

1.      (társszerző Lukács Péter), Az IEA magyarországi hatásáról, Köznevelés, 1988/3, 18-21. p.

2.      Csak reformot ne? Az 1989 szeptember 28-án Budapesten megtartott tudományos konferencia anyaga (szerkesztette Halász Gábor). Edukáció. Budapest. 1990

3.      Nyolcosztályos gimnázium? Magyar Hírlap. 1990. 23.évf. No.75. 10. o

4.      Kísérleti iskolák: rendszerválaszok. HVG. 1990. (12. évf.), 34. (587.) sz., 73. o.

5.      The Role of International Co-operation in the Modernisation of Education in Central-Eastern Europe, NESA Newsletter, No.5., September 1992. 12-14. p.

6.      Az iskolavezetés fejlesztése: az oktatáspolitika felelőssége, Köznevelés, 1995/1, 2-3. o.

7.      Az oktatással kapcsolatos társadalmi igények változása. Új Katedra. 1995/96. November. 14-17. o.

8.      A vezetés fejlesztése és az oktatás minősége, Új Katedra, 1996 április, 3-5. o.

9.      (társszerző Horn Gábor) Előszó. In: Cseh Györgyi, Gál Ferenc, Halász Gábor, Horn Gábor, Szabó Mária, Szűdi János dr., Önfejlesztő iskolák. Soros oktatási füzetek. Soros Alapítvány. Budapest. 1997

10.  Előszó. in: Zarándy Zoltán (Szerk.) Európa az iskolában - az iskola Európában, kézikönyv az oktatás európai dimenziójáról, Magenta Kft., Budapest. 1998. pp. v-ix. (letölthető innen)

11.   A tandíj eltörléséről. HVG, 1998. (20. évf.), 21. (992.) sz., 58. p.

12.  The quality of education: reflections on policy implications. A paper presented at the yearly conference of the European Network for Innovation, Research and Development of Educational Management (ENIRDEM). Budapest. 1999

13.  Jelentés a magyar közoktatásról, 2000”. Beszélgetés Halász Gáborral és Lannert Judittal, a kötet szerkesztőivel. Vezette Schüttler Tamás. Új Pedagógiai Szemle. 2000. szeptember

14.  Fontos-e a magyar társadalom számára az oktatás?” Pódiumvita az Országos Közoktatási Intézet országos konferenciáján. Vezette: Schüttler Tamás. 2002.

15.  Nyertes-e vagy vesztes a közoktatás a Nemzeti Fejlesztési Tervben?”. Pódiumbeszélgetés a szekszárdi Önkormányzat és közoktatás” konferencián. Vezette Palotás Zoltán. 2002.

16.  Rend és rendezetlenség az iskolai innovációban”. Pódiumbeszélgetés az Országos Közoktatási Intézet „A tanulás fejlesztése” c. konferenciáján. Vezette: Schüttler Tamás. 2002.

17.  A korszerű tantárgyi fejlesztések lehetőségei és akadályai.” Vita a hazai tantárgystruktúráról és a tantárgyak helyzetéről. Vezette: Kerber Zoltán. Új Pedagógiai Szemle. 2002/05.

18.  Nyitott iskola – Tanuló társadalom”. Pódiumbeszélgetés az Országos Közoktatási Intézet „Nyitott iskola – Tanuló társadalom” c. konferenciáján. Vezette: Schüttler Tamás. 2003.

19.  Előszó. In:Iskolavezetés és élethosszig tartó tanulás. OECD/Magyarország szeminárium, 2001. december 6-7.. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 2003. 9-12.o.

20.  Előszó. In: Esélyt teremtő iskolák. Iskolai törekvések a hátrányos helyzetűek tanulási kudarcainak leküzdésére.” Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 2003. 5-8. o.

21.  A papírgyár reformja. Élet és Irodalom. 2003. 46. évfolyam, 7.. szám

22.  (Könyvismertetés): T. Mebrahtu, M. Crossley & D. Johnson (eds.): Globalisation, Educational Transformation and Societies in Transition. Oxford Symposium Books. Oxford. 2000; in: Pedagogy, Culture & Society. Vol. 11. No. 2. 2003. 303-308. o

23.  Tükör az oktatásról”. Szerkesztőségi beszélgetés a Jelentés a magyar közoktatásról 2003 című kötetről. Vezette: Schüttler Tamás. Új Pedagógiai Szemle. 2004/03.

24.  Az iskolai értékelés társadalmi nyilvánossága.” Pódiumvita az Országos Közoktatási Intézet „Minőség, eredményesség, hatékonyság” c. konferenciáján. Vezette Lévai Balázs. 2004

25.  Új vizsga, új tudás?” Pódiumbeszélgetés az Országos Közoktatási Intézet „Új vizsga, új tudás” c. konferenciáján. Vezette: Kaposi József 2005.

26.  A felsőoktatás globális piaca. Népszabadság. 2006. szeptember 12.

27.  Előszó. In: Demeter Kinga (szerk.) A kompetencia. Kihívások és értelmezések. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 2006. 7-13. o

28.  Tíz éves az önfejlesztő iskolák szervezete. Kézirat. 2006

29.  A versenyképesség a minőség szinonimája.” Szerkesztőségi beszélgetés az oktatás és a versenyképesség kapcsolatáról. Vezette: Schüttler Tamás. Új Pedagógiai Szemle. 2006/7-8.

30.  Előszó Benda József „A harmadik évezred pedagógiája” c. könyvéhez. (a könyv „Örömmel tanulni” címmel jelent meg. Agykontroll Kiadó. Budapest. 2007

31.  Mire jó az egész életre szóló kinevezés. Könyvismertetés. Educatio 2007/III szám. 2008. (ismertetett könyv: Chait, Richard P. (ed) (2002): The Questions of Tenure. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts – London, England)

32.  "Az iskolavezetés fejlesztése az egyik legjobban megtérülő oktatásügyi befektetés”. Szerkesztőségi beszélgetés az iskolavezetés fejlesztéséről és az innovációról (Bognár Mária, Halász Gábor, Szabó Mária, Szontagh Pál) Riporter Schüttler Tamás. Új Pedagógiai Szemle. 2008/2

33.  Előszó: A tanárok számítanak. (előszó a „Teachers Matter” c. OECD kiadvány magyar kiadása)

34.  Introduction. Universities: guarding the past - shaping the future. in: Halász Gábor (szerk.) (2009): 25th DRC Annual Meeting and Conference. Eötvös Univ.Press. 13-22.o.

35.  The relevance of lifelong learning for universities. in: Halász Gábor (szerk.) (2009): 25th DRC Annual Meeting and Conference. Eötvös Univ.Press. 37-46.o. 

36.  A nemzetközi tanulói teljesítménymérések szerepe. Horváth Zsuzsanna beszélget Halász Gáborral. Műhelybeszélgetések a nemzetközi tanulói teljesítménymérésekről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 2009. április 30. - május 7. - május 15.

37.  Az állampolgároknak nem az számít, ami a részvényeseknek”. Az innovációs stratégia és az oktatási ágazat. Új Pedagógiai Szemle 2009. augusztus-szeptember. 171-180.

38.  Magyarország elindult a nemzetközi főárammal szemben. Interjú a pedagógusképzés tervezett reformjáról. MOHA The Hungarian Student Magazine. 2010.12.02. Készítette Frankó Luca

39.  A pedagógusképzés hazai reformja: a Nemzeti Bologna Bizottság válogatás a Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának dokumentumai. Pedagógusképzés. 2010 2-3. szám. 133-144. o.

40.  Ajánlás. in: Kiss Paszkal (szerk.): Diplomás pályakövetés III. Kompetenciamérés a felsőoktatásban. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság. Felsőoktatási Igazgatóság. 2010. 5-8.o. (letölthető innen)

41.  Az ingyenesség illúziójához ragaszkodunk. Interjú. MOHA The Hungarian Student Magazine. 2011.10.24.. Készítette Szabó Kata

42.  Skills formation – skills utilisation: two sides of the same coin. OECD Educationtoday blog. 2011.05.23

43.  Biró Zsuzsanna Hanna: Interjú Halász Gábor oktatáskutatóval. Educatio. 2011. (20. évf.) 4. sz. 566-572. old. (letölthető innen)

44.  A nemzetközi trendekkel ellentétes irányba fordultunk. Interjú. Új Katedra. 2012. március 04.

45.  Interjú a menedzserizmusról (készítette: Biró Zsuzsanna Hanna). Educatio. XX. évf. (2011) 4. sz. 566-572. o. (letölthető innen)

46.  A felsőoktatás-pedagógia trendjei. Interjú. Felsőoktatási Műhely. 2013/2. 7-14.o. (letölthető innen)

47.  Oktatásfejlesztés és szakértői háttér. Oktatás.hu. Oktatási Hivatal. 2014.01.23 (megtalálható itt)

48.   A jövő oktatási trendjei. Interjú. Alma a fán. A tanulás jövője. Tempus Közalapítvány. 2014. 8-15.o. (megtalálható itt)

49.  Óriási reformot jelentene a kilencosztályos iskola. Index (interjú részletek a cikken belül). 2015.02.05. (megtalálható itt)

50.  A tanárokat nem kérdezték a kilencosztályos iskoláról (interjú részletek a cikken belül). 2015.02.05. (megtalálható itt)

51.  Beszélgetés a finnországi oktatásról Friderikusz Sándor műsorában. ATV. 2015.04.28. (megtekinthető itt)

52.  2015 a magyar oktatásban: sokkoló kép, kis csodákkal. Évértékelő interjú dr. Halász Gábor oktatáskutatóval. 2015 (megtalálható itt)

53.  Pedagógus-értékelés külföldön. Évek kellenek egy jól működő rendszer kialakításához. Új köznevelés. 2015 (megtalálható itt)

54.  Innovációk a közoktatásban. Kerekasztal beszélgetés. 2016. április 4. Az Innovatív Generáció Egyesület (!GEN) rendezvénye (megtalálható itt)

55.  Lifelong learning, skills and individual productivity: roundtable and open discussion. Competitiveness and productivity: research and policy challenges. Policy workshop organised by the Ministry for National Economy, Hungary. 18 April 2016

56.  Nem az iskolában tanuljuk meg a munkához szükséges kompetenciákat. HR Portal. 2016.12.22. (http://www.hrportal.hu/hr/nem-az-iskolaban-tanuljuk-meg-a-munkahoz-szukseges-kompetenciakat-20161222.html)

57.  A szakma hosszabb iskolai alapozószakaszt sürget. 2016.12.23 (http://magyaridok.hu/belfold/szakma-hosszabb-iskolai-alapozoszakaszt-surget-1260268)

 

 

 

*** Dokumentum eleje ***

 

Fontosabb előadások (2000-től)

1. Shared responsibility and administration in education in Hungary. Az Európai Bizottság ARION programjának a magyarországi pedagógus továbbképzési rendszerről szóló szakmai programjában, Pilisborosjenő, 2000. Március 20

2. The role of the government levels in the delivery of education – Hungary. A Világbank és az OECD közös szemináriumán, (Joint WB/OECD Seminar), Paris, 2000. Március 30

3. The case of school education in Hungary. A Londoni Magyar Kultúra Háza “State - Community – Individual” c. szakmai programján,  London, 2000. Április 17.

4. Településközi együttműködés a közoktatásban. A Soros Alapítvány által szervezett “Kisrétségi együttműködés a közoktatásban” c. konferencián, Ibrány, 2000. Május 3

5. Transition between education and work. Az OECD és az OM Átmenet az oktatásból a munka világába” c. konferenciáján tartott panelvita keretében, Budapest, 2000. Május 5.

6. The changes of system regulation in school education in Hungary, Az orosz vezető oktatásirányítók magyarországi látogatása alkalmával szervezett Világbank által rendezett szakmai rendezvényen, Budapest, 2000. Május 8

7. Közoktatás és minőség. A GALLUP közoktatási minőségbiztosítási konferenciáján, Keszthely, 2000. Május 17

8. A SOCRATES program mint az Európai Unióhoz való csatlakozást előmozdító eszköz. A Tempus közalapítvány SOCRATES II nyitókonferenciáján, Budapest 2000. május 22

9. A régió - megye - kistérség kapcsolódási rendszere a közoktatás területén. Az OM Európai Integrációval foglalkozó konferenciáján, Esztergom, 2000. Szeptember 12

10.  A településközi együttműködés a közoktatás hazai és nemzetközi tapasztalatai. A BAZ megyei kistérségi társulások szakmai konferenciáján, Miskolc, 2000. Szeptember 20.

11.  System regulation changes in education and their implications for management development. Az ENIRDEM éves konferenciája, Tilburg, 2000 Szeptember 22

12.  Future developments in education in Europe and world-wide and the role of CIDREE from a Hungarian perspective. A CIDREE 2000. évi közgyűlésének szakmai programján, Enschede, 2000. Október 9.

13.  A településközi együttműködés a közoktatás hazai és nemzetközi tapasztalatai. A KOMP program szakmai konferenciája. Kecskemét, 2000. Október 14.

14.  A magyar közoktatás felkészültsége az európai integrációra. A Pest Megyei Pedagógiai Intézet országos szakmai konferenciája. Budapest, 2000. Október 20

15.  Schooling for tomorrow -The use of ICT in education - conclusions. Az OECD “Schooling for tomorrow” c. konferenciája. Rotterdam, 2000. Október 3.

16.  A középfokú oktatás expanziója: problémák és perspektívák. Az MTA Munkatudományi Bizottságának éves szakmai konferenciája. Szirák. 2000. Október 24.

17.  Településközi együttműködés a közoktatásban. Az “Önkormányzat és közoktatás” c. éves szakmai konferencia. Szekszárd, 2000. október 26.

18.  Az iskolai kudarc – konferencia összefoglaló. A BAZ megyei Pedagógiai Intézet Éves konferenciája, Lillafüred, 2000. November 30.

19.  A magyar közoktatás az ezredfordulón, Budapesti Műszaki Egyetem, Közoktatási Vezetők Konferenciája, 2001. február 10.

20.  Oktatás és gazdasági-társadalmi átalakulása az ezredfordulón, ELTE Doktori Iskola, 2001. március 28

21.  Az európai közoktatási rendszerek aktuális problémái a globalizálódó világa, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Egyesülete éves konferenciája, Rozsnyó, 2001, március 30

22.  Az oktatás jövője – a lehetséges szcenáriók, Az MTA Pedagógiai Bizottság Báthory Zoltán születésnapi tudományos ülése Szeged, 2001, Április 20.

23.  Településközi együttműködés a közoktatásban, Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság, Vendel utca, 2001. Április 23.

24.  Iskola és társadalmi kirekesztés,  “A 21. század iskolája mint a társadalmi beilleszkedés előmozdítója”, francia-magyar szeminárium, Budapest, 2001. Május 21

25.  Európai környezet - magyar közoktatás, Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság konferenciája, Budapest, 2001. Május 24.

26.  A magyar közoktatás helyzete, Állami Számvevőszék tanácskozás, Velence – 2001. Június 5

27.  A kisgyermek nevelése a világban…”, MOE konferencia, Kecskemét, 2001. Június 18.

28.  A magyar közoktatás az ezredfordulón, PDSZ szeminárium, Balatonalmádi, 2001. Augusztus 18.

29.  A magyar közoktatás az ezredfordulón, Körzeti iskolák konferenciája, Mórahalom, 2001. Augusztus 22.

30.  Oktatás és minőség: divat vagy tendencia: a Comenius 2000 projekt az európai tendenciák tükrében. A Qualitas Minőségbiztosítási szeminárium. Pilisborosjenő, 2001. Szeptember 1

31.  Élethosszig tartó tanulás, Felnőttoktatási Akadémia, Gyula. 2001. szeptember 12.

32.  Az állam szerepének változása a modern közoktatási rendszerek szabályozásában, MTA Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2001. Október 25-27

33.  Az EU és az oktatáspolitika koordinálása – egy új közösségi politikaterület, EU integrációs szeminárium minisztériumi vezetőknek, Oktatási Minisztérium, 2001. Szeptember 26.

34.  A XXI. század kihívása – az információs társadalom, Friedrich Neumann Alapítvány - Politikai Tanulmányok Intézete, Parlament Café, 2001. Október 2.

35.  Education in Hungary, “Chances of Coexistence in the Carpathian Region in the 20th Century” Council of Europe In-service Teacher Training Seminar, Budapest, 2001. October 2-7

36.  A felelősség-megosztás és a finanszírozás alakulása a magyar közoktatásban, az Országos Közoktatási Intézet országos konferenciája, Budapest, 2001. Október 5-6.

37.  Education in Hungary, Amerikai Oktatásirányítók Egyesülete, Budapest Hotel Béke, 2001. October, 27

38.  A munka átalakuló világa és az oktatással szembeni igények, Minőségbiztosítási konferencia, Szeged, 2001. November 05.

39.  Hazai és nemzetközi törekvések az iskolai értékelés rendszerében, “Értékelés és minőség a közoktatásban” konferencia. Lillafüred. 2001. November 27-29.

40.  Public management reform and the regulation of education systems – the Hungarian Case, Hungary/OECD Seminar on “Managing Education for Lifelong Learning”, Budapest, 6-7 December 2001

41.  A magyar közoktatás a 2000-es években. VII. Mosonmagyaróvári Nemzetközi Közoktatási Konferencia, 2002. Március 21.

42.  A közoktatási rendszer átfogó értékelése. Francia-magyar közoktatási értékelési konferencia, Budapest, Francia Intézet, 2002. április 6.

43.  Nemzetközi hatások a közoktatásban. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola. 2002. április 17.

44.  A magyar közoktatás a kilencvenes években. ELTE Jogi kar Politológia tanszék közpolitikai kurzus hallgatói, 2002. április. 22.

45.  EU csatlakozás és oktatás: kényszer vagy lehetőség. Önfejlesztő Iskolák Egyesületének VII. országos konferenciája. Paks, 2002. április 26.

46.  A nemzeti oktatáspolitikák közösségi koordinációja. Európai uniós pedagógus továbbképzés középiskolai tanárok számára. DHV, Tihany, 2002. június 7-9.

47.  A magyar közoktatás problémái. PDSZ akadémia. Balatonalmádi, 2002. Augusztus 23

48.  A magyar közoktatás és az európai integráció. PDSZ akadémia. Balatonalmádi, 2002. Augusztus 23

49.  A tanulás és a tanítás új formái, valamint az alapkészségek a szakképzésben – a Leonardo 2003-2004 program prioritása. TEMPUS KA Leonardo konferencia. Budapest, 2002 szeptember 19.

50.  A PISA vizsgálat és a nemzeti oktatáspolitikák. Előadás az Országos Köznevelési Tanács 2002. szeptember 12-i ülésén

51.  Összefoglaló gondolatok. Záró előadás az OKI II. Országos Konferenciáján. Budapest. 2002. október 5.

52.  Az EU csatlakozás és a magyar oktatási rendszer. Nyíregyháza. Igazgatóhelyettesi konferencia. 2002. október 11.

53.  Az integráció új állomása: a nemzeti oktatáspolitikák koordinációja az Európai Unióban. II. Országos neveléstudományi konferencia. Budapest. 2002 október 25.

54.  A minőség biztosítása az oktatásban: új európai uniós megközelítések. Minőség és közoktatás 2002 konferencia. Szeged. 2002. október 28.

55.  Az önkormányzatok szerepe a közoktatási rendszer értékelésében. Önkormányzat és közoktatás 2002 konferencia. Szekszárd, 2002. November 13-14. (Power Point - megnézhető itt)

56.  Önkormányzat és közoktatás – összefoglaló konferenciazáró előadás. Önkormányzat és közoktatás 2002. konferencia. Szekszárd, 2002 November 13-14.

57.  Eszközök, módszerek, eljárások, struktúrák a jövő iskolájában. Összefoglaló záró előadás a 10. Lillafüredi Közoktatási Konferencián, Lillafüred. 2002. november 28 (megjelent változat letölthető itt)

58.  A magyar közoktatás eredményei, jövőbeni feladatai. Költségvetés 2003. Balatonaliga, 2002. december 5

59.  The "Twinning" project within the overall framework of decentralisation in Serbia. Twinning Vienna Seminar. 2002. 20th December

60.  A PISA vizsgálat és a magyar közoktatás”. Előadás az Apáczai Kiadó szakmai konferenciáján. Budapest. 2003. február 6.

61.  Az Európai Unió Munkaprogramja 1. sz. stratégiai cél: Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és eredményességének javítása”. Előadás a TEMPUS Közalapítvány „Az oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseinek megvalósítására irányuló EU munkaprogram” megvitatása és végrehajtásának előkészítése” c. konferenciáján. Budapest. 2003. február 24-25.

62.  Az új oktatási törvény”. Előadás a XVII kerületi pedagógiai szolgáltató központ szakmai rendezvényén. Budapest. 2003. február 25.

63.  Panelvita – „Esélyek és kihívások”. Az Oktatási Minisztérium „Az oktatás szerepe a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben”. C. országos konferenciáján. Balatonaliga. 2003. március 12.

64.  A magyar közoktatás felkészülése az EU tagságra” Előadás a IX. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok konferencián. 2003. március 27-29.

65.  A magyar közoktatás a kilencvenes években.” Előadás az ELTE Jogi kar Politológia Tanszékén. Budapest. 2002. április 22.

66.  "Társadalmi változások és nevelés”. Előadás az ELTE doktori iskoláján. Budapest. 2003. május 7.

67.  Konferencia összefoglaló” Előadás a VII. Vezetőképzési és vezetésfejlesztési konferencián („Iskolavezetés és korszerű tanulási környezet”). Budapest. 2003. május 22-23. (megjelent változat letölthető itt)

68.  Az Európai Unióhoz való csatlakozás várható hatásai a magyar oktatásügyre”. Előadás a Pedagógiai Szolgáltatók Országos Szövetsége Országos Tanácskozásán. Pilisborosjenő. 2003. június 17. 

69.  A magyar oktatás és az Európai Unió”. Előadás az Igazgatóhelyettesek V. Országos Konferenciáján. Nyíregyháza. 2003. június 23.

70.  A tudáskoncepció változása, kulcsképességek, a PISA-mérések filozófiája” Előadás a Junior Önfejlesztő Program rendezvényén. Szolnok. 2003. augusztus 22.

71.  A uniós csatlakozás és a magyar közoktatás”. Előadás az Országos Napközis Konferencián. Kőszeg. 2003. augusztus 25.

72.  Environmental education and the development of teacher education”. Előadás a “Sustainable community and school development - Innovation in teacher education, the potential of action research and environmental education” c. ENSI-SEED konferencián. Szeged, 2003. Szeptember 3-6 (PDF file - letölthető itt)

73.  Tanulás és európai integráció”. Előadás „A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló” c. OKI konferencián (Felnőttoktatási Akadémia). Gyula, 2003. szeptember 10-12. (letölthető itt)

74.  Oktatásfejlesztés az EU követelmények tükrében”. Előadás az ISO 9000 Fórum. X. Nemzeti Konferencián. „Oktatásfejlesztés, minőségfejlesztés a közoktatásban” Balatonfüred. 2003. szeptember 12.

75.  Nyitott iskola - Tanuló társadalom - Konferencia összefoglaló” Előadás az OKI III. országos szakmai konferenciáján. Budapest. 2003. Október 2-3.

76.  „Tanulásra kényszerített társadalom” c. Panelvita – az  OKI III. országos szakmai konferenciája. Budapest. 2003. Október 2-3. (megjelent részletek a vitából letölthetőek itt)

77.  Konferencia összefoglaló” Előadás a XI. szekszárdi „Önkormányzat és közoktatás” c. konferencián. Szekszárd 2003. október 20-21.

78.  Panelvita - „Alakítói vagy elszenvedői az önkormányzatok az iskolarendszer átalakulásának” XI. szekszárdi „Önkormányzat és közoktatás” c. konferencia. Szekszárd 2003. október 20-21.

79.  A pedagógus szakma a XXI. századi Magyarországon - Konferencia összefoglaló” Előadás a XI. lillafüredi országos közoktatási konferencián. Lillafüred. 2003. november 24-27

80.  A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: európai politikák és hazai kihívások”. Előadás az OKI „Felelősség, együttműködés – befogadó társadalom” c. konferenciáján. Budapest. 2003. december 1-2. (megjelent változat letölthető itt)

81.  Az oktatás az EU strukturális politikájában. Európai integrációs szeminárium. TEMPUS Közalapítvány - Oktatási Minisztérium. 2004 Január 26”

82.  Decentralization: concepts and implementation strategies: why and how to undertake it? Regional capacity building seminar on decentralisation in education. Bucharest, 2004 February 5-6. (Power Point – megnézhető itt)

83.  Regional Decentralisation of Educational Management in Serbia. Midterm Conference of the Twinning Program. Kulturkontakt Austria – Szerb Oktatási Minisztérium. Belgrade, 2004. March 6-7

84.  Európai Közoktatási Trendek. VIII. Mosonmagyaróvári Nemzetközi Közoktatási Konferencia. 2004 április 1

85.  A magyar közoktatás a kilencvenes években. ELTE Jogi kar Politológia Tanszék. 2004. április 19.

86.  Intézményvezetés és közoktatási értékelés - összefoglaló előadás a VIII Vezetésfejlesztési és vezetőképzési konferencián. Budapest, 2004. május 5-6.

87.  A MAG program szakmai jelentősége és a programban rejlő lehetőségek. Előadás a 2. „MAG” (Megelőzés, Alkalmazkodás, Gondoskodás) konferencián. 2004. Június 15. Budapest

88.  The role of ICT in developing learning - organisational and management implications. Az International Federation of Information Processing (IFIP) “Learning for 21st century: What really matters?” c. konferenciáján. Budapest, 2004 június 29. (Power Point - megnézhető itt)

89.  Az Európai Unióban zajló folyamatok. Az Országos Közoktatási Intézet „Az iskolák világa és a munkaerőpiac közötti átmenet kérdései” c. konferenciája (Felnőttoktatási Akadémia). Gyula, 2004 szeptember 21-24. (PowerPoint itt)

90.  Összefoglaló előadás az OKI „Minőség – eredményesség – hatékonyság” c. IV. Országos Konferenciáján. Budapest. 2004. Október 8.

91.  A „politikai tanulás” (policy learning) és az oktatási rendszerek fejlődése. Előadás a Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya Kozma Tamás 60. születésnapjára szervezet konferenciáján. Budapest, 2004. október 14. (PowerPoint itt)

92.  A teljesítményértékelés hazai és európai uniós gyakorlata. VI. Országos Szakértői Konferencia. Debrecen, 2004. október 14-16.

93.  Közös oktatásfejlesztési célok az Európai Unióban. „Az EU Oktatási és Képzési Munkaprogramjának hazai alkalmazása” Szakértői konferencia. Budapest. 2004. október 22.

94.  The development of education and the structural policy of the European Union. EU szakértői konferencia. Budapest, 2004. Október 25. (PowerPoint itt)

95.  Összefoglaló előadás a X. Önkormányzat és közoktatás konferencián. Szekszárd, 2004. November 11-12.

96.  Common objectives for the development of education in the European Union. In: Education and Training 2010. Conferences on Implementing the EU Work Programme in Hungary. Budapest, 22 October and 8 November 2004. Oktatási Minisztérium. 2005. 66-73. p. (PDF downloadable)

97.  Összefoglaló előadás a „Változó világ – változó tudás – változó közoktatás” c.. Lillafüredi Közoktatási Konferencián. Lillafüred. 2004. november 25.

98.  A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása az Európai Unióban. Országos Logopédiai Konferencia. Sopron. 2005 március 17. (PowerPoint itt)

99.  A demokráciára és aktív állampolgárságra nevelés a XXI. században. A „Demokrácia – tanuljuk és éljük meg! Mit jelent ma európai polgárnak lenni?” c. konferencia. Budapest, 2005 április 25. (PowerPoint itt)

100.   A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés A pedagógus szakma megújításának kihívásai” Szakmai szeminárium, Budapest - 2005. június 8. (PowerPoint itt)

101.   A pedagógus munka megújulása”. „MAG konferencia”, Budapest - 2005.06.16.

102.   A PISA vizsgálatok tapasztalatai. „Változások a közoktatásban - Intézményvezetők és helyettesek országos konferenciája”. Nyíregyháza, 2005 június 30.

103.   European integration and transition. Előadás az Oxfordi Egyetem által szervezett „15 Years On: Educational Transitions in Central and Eastern Europe” c. konferencián. Oxford, United Kingdom, 8-10 July 2005 (PowerPoint itt)

104.   Az Európai Unió és az oktatás: közösségi célok és nemzeti oktatáspolitika. Előadás az Országos Tanévnyitó Konferencián. Budapest - 2005.09.24.2005 augusztus (PowerPoint itt)

105.   Concluding remarks. Budapest OECD-Hungary seminar on "What Works in Innovation of Education. Improving Learning through Formative Assessment”. 2005. Szeptember 30.

106.    Aktív állampolgárságra nevelés. 3 I Akadémia. „Innovatív környezet - Inkluzív társadalom - Integratív iskola.” Gyula. 2005 október 11.

107.   Érettségi reform: a változás menedzselése a közoktatásban. „Új vizsga – új tudás? Az új érettségi hatása – az iskolakezdéstől a záróvizsgáig.” Az Országos Közoktatási Intézet országos konferenciája. 2005 október 20-21. (PowerPoint itt)

108.   Az Európai Unió minőségértékelési politikája a közoktatásban. IX. Közoktatási minőségbiztosítási konferencia. Szeged, 2005. október 24–26.

109.   A 13. Lillafüredi konferencia összefoglaló záró előadása. „Fejlesztő értékelés - tanulásfejlesztés”. Lillafüred. 2005. november 24.

110.   A tanárképzés és tanár-továbbképzés jelentősége a lisszaboni és koppenhágai folyamatban A Leonardo program mint a szakmai tanár (továbbképzés) eszköze” c. konferencia. A Tempus Közalapítvány Konferenciája. Budapest, 2005. december 08.

111.   A közoktatási rendszer hatékonyságának elemzése. „OktPol Café - Államháztartási reform és oktatási rendszer”, 2006. Március 9.

112.   Trends, issues and challenges of education reforms. Central Asian Education Conference „New School – The space of opportunities”  Kyrgyzstan. March 23-26, 2006.

113.   Intézményvezetés és pedagógiai innováció: a nevelő-oktató intézmények megújulása – a közoktatás reformfolyamatainak értelmezése vezetői szemmel.  Kispesti Kerületi Pedagógiai Napok, Budapest. 2006. április 20.

114.   School education in Hungary: major trends and reforms. Eurydice Seminar. Budapest. 2006. május 11.

115.   Oktatáspolitika Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politológia Tanszék. Budapest. 2006. május 15.

116.   Demokráciára nevelés a 21. században. „Demokratikus nevelés – demokratikus társadalom”.  Az „Ember- és társadalomismeret” fejlesztési program záró konferenciája. ELTE Jogi kar. Budapest, 2006. Május 13.

117.   Az uniós oktatáspolitika Lisszabon óta. Európa Klub. Budapest. 2006. május 16.

118.   A közoktatás szerepe az egész életen át tartó tanulás szemléletére való nevelésében. Bologna szeminárium: Egész életen át tartó tanulás - az oktatási szintek közötti kapcsolatok. Tempus Közalapítvány. 2006 május 29.

119.   Oktatási reformok tapasztalatai. Pest megyei Tanévnyitó Tanácskozás. 2006. augusztus 31. (PowerPoint itt)

120.   A vezetésfejlesztés aktuális kérdései a közoktatásban. OECD School Leadership Review Konferencia. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest, 2006. Szeptember 7.

121.   Verseny és/vagy együttműködés. 3I Akadémia 2006 – Versenyben az iskolák. 2006. szeptember 19. Gyula

122.   Közoktatás és versenyképesség – konferencia összefoglaló. Közoktatás és versenyképesség. OKI konferencia. Budapest, Hotel Agro. 2006. október 5-6.

123.   Az oktatás jövője – a jövő iskolája - Az OECD forgatókönyvei a jövő iskolájáról. 10. Szegedi Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia. 2006. Október 24.

124.   Reformok és változások az oktatásban. Szakmai műhely közoktatási intézményvezetők számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2006. október 30.

125.   Futures thinking and decision-making at system level. OECD/Japan Seminar on „Futures Thinking for Education: Policy, Leadership and the Teaching Profession” (6 - 8 November 2006 -– Hiroshima) (PowerPoint itt)

126.   Reformok és változások a közoktatásban. Szentendre. 2006. november 13. (PowerPoint itt)

127.   Tanuló szervezet – eredményes oktatás” Összefoglaló záró előadás a 14. Lillafüredi Közoktatási Konferencián, Lillafüred. 2006. november 28-30.

128.   Key trends and challenges in education: the Hungarian case” Transforming Societies of Visegrád Countries and Their Educational Systems. International Seminar. Institute for Research and Development of Education (IRDE) of Charles University in Prague, Faculty of Education. December 6-7. 2006.

129.   Oktatási reform Magyarországon. ”Merre tovább az oktatási reformmal?” A Pénzügykutató Zrt. és a MKB Bank Nyrt. Konferenciája. Budapest, 2007. január 25.

130.   A Lisszaboni Folyamat és az oktatás. Habilitációs előadás. ELTE PPK. Budapest, 2007. február 19.

131.   A felsőoktatási vezetői szerepre való felkészítés: nemzetközi tapasztalatok és hazai kihívások. „Menedzsment kultúra a felsőoktatásban II.” konferencia. ELTE PPK. Budapest, 2007. március 13.

132.   Az OECD felsőoktatás-politikája, szerepe és lehetőségei a felsőoktatás-politika formálásában. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Uniós Koordinációs Főosztálya által szervezett szeminárium. Budapest, 2007. március 29.

133.   Tényekre alapozott oktatáspolitika avagy lehet-e a rossz eredménynek jótékony hatása? Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Uniós Koordinációs Főosztálya által szervezett ”A magyar oktatási rendszer képe nemzetközi mutatók tükrében” c. meghívásos konferencia. 2007. május 30.

134.   Eredményesség és hatékonyság a közoktatásban. A Magyar Közgazdasági Társaság „Közoktatás és az esélyegyenlőség” c. konferenciája. Budapest. 2007. június 26.

135.   A decade of changes in school education in Hungary. ”The supporting system for curricular reform” Peer Learning Activity in the “Education and training 2010” program of the European Commission. Budapest, September 17, 2007

136.   Kormányzás a felsőoktatásban. „A felsőoktatás modernizációja” Workshop. Oktatási és Kulturális Minisztérium. 2007 október 10.

137.   Versenyképesség és közoktatás. ISO 9000 Fórum. Balatonfüred. 2007. Szeptember 14.

138.   Az EU támogatáspolitikája és az oktatásfejlesztés. ESZA jó gyakorlatok a közoktatásban regionális konferencia. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Pécs. 2007. október 2.

139.   Felsőoktatási szakemberek kompetenciakövetelményei nemzetközi összehasonlításban”. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2007. október 26.

140.   Different alternatives for school leadership training (country presentation in roundtable discussion). School Leadership Development Strategies. International conference on School leadership development strategies. Dublin, Ireland .7-8 November 2007

141.   Az európai kulcskompetenciák és ezek beépülése a NAT-ba. Oktatási konferencia Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan, 2007. November 12

142.   A mai magyar közoktatás európai dimenziói. „Fenntartható közoktatás” konferencia Kecskemét. 2007.  november 19.

143.   Tanulás, tudás, érvényesülés” Összefoglaló záró előadás a 14. Lillafüredi Közoktatási Konferencián, Lillafüred. 2006. november 28-30.

144.   Kompetencia-fejlesztés a PISA vizsgálat fényében. „Fejlődésünk kulcsa – Külföldi oktatási rendszerek elemzésének tanulságai” c. konferencia. Budapest. Almássy téri Szabadidő Központ. 2007. december 11.

145.   Fogalmi keretek és nemzeti megoldások. „A formális képzésen kívül szerzett tudás elismerése Magyarországon”. 2008. Április 10.

146.   Kompetenciafejlesztés: a XXI. századi közoktatás átfogó célja. Kőbányai Pedagógiai Napok. 2008. Március 04.

147.   Európai kulcskompetenciák. Közoktatási konferencia Kazincbarcika. 2008. Március 03.

148.   Egyetemi kormányzás: globális és európai trendek. „Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III.”. ELTE PPK. 2008. május 9.

149.   Globális kihívások, versenyképesség és felsőoktatás az OECD országokban. „BA/MA diplomák Magyarországon: mennyit  ér a továbbtanulás” Budapesti Corvinus Egyetem - 2008.03.17.

150.   A decade of changes in school education in Hungary. State Audit Office of Hungary. Budapest, June 4, 2008

151.   A jelen és a jövő iskolája: közoktatás Magyarországon és Európában. Nyitó előadás a VII. Nevelésügyi kongresszuson. 2008. augusztus 25. (az előadás írott változatát lásd itt)

152.   Lifelong learning and universities. Danube Rectors’ Conference. Budapest. 2008. szeptember 26 (a konferencia honlapja itt)

153.   A felsőoktatás-politika nemzetközi trendjei, a közösségi felsőoktatás-politika és a bolognai folyamat. A Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar. „A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések” - a Bologna folyamat” c. szeminárium. 2008 szeptember 29.

154.   A pedagógus számít” - „Tartalmi megújulás – szerkezetátalakulás – térségi együttműködés”. X. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Hajdúszoboszló. 2008. október 9.

155.   Policy instruments to promote educational innovation in Hungary. OECD/Germany workshop on Advancing innovation: human resources, education and training. 17-18 November 2008

156.   Összefoglaló. - Új utak a felsőoktatási tantervfejlesztésben – magukra hagyott tantervfejlesztők? Budapest. 2008. december 15.

157.   Az egyetemek regionális szerepvállalását támogató állami politikák” „A felsőoktatási intézmények gazdasági hatékonysága és társadalmi felelősségvállalása” - A Pécsi Tudományegyetem és az Új Eurázsia Alapítvány konferenciája. 2009. február 20-21.

158.   The development of key competences in Hungary. Seminar on European Key Competences. Ministry of National Education and Sport. Poland. Warsaw, March 5, 2009.

159.   Strategies of lifelong learning and universities in an international context.  5th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference. MELLearN. 16-17 April, 2009. Győr, Hungary (a konferencia honlapja itt)

160.   School leadership and leadership-development in five Central European countries. Conference on School Leadership for Educational Innovation in the 21st Century Europe”. Budapest, May 29, 2009 (a kapcsolódó könyv letölthető innenpdf. 2.8 Mb)

161.   Innováció, tanulás és iskola. Az OECD CERI „Innovatív Tanulási Környezetek” programjának disszeminációs konferenciája. Budapest, Oktatási és Kulturális Minisztérium - ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 2009. június 3.

162.   A tanulási eredmények megközelítés alkalmazása a magyar felsőoktatási intézményekben. „A tanulási eredmények az oktatásban és az értékelésben” Műhelykonferencia. Oktatási és Kulturális Minisztérium - Tempus közalapítvány. 2009 június 9-10.

163.   A norvég felsőoktatási curriculum reform. „A tanulási eredmények az oktatásban és az értékelésben”. Műhelykonferencia. Oktatási és Kulturális Minisztérium - Tempus közalapítvány. 2009 június 9-10.

164.   Reflections on the Quality Teaching program of IMHE and its Istanbul final conference” OECD-IMHE What Works Conference on Quality of teaching in higher education. 12-13 October 2009. Istanbul Technical University (ITU), Istanbul, Turkey

165.   Higher Education Reform in Hungary”. International Conference “White Paper and Beyond: Tertiary Education Reform in the Czech RepublicPrague, October 16-17, 2009 (PPT itt)

166.   Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban és az intézmény irányítás változásai”. Felsőoktatási Stratégiai Műhely - Az első állomás ("Felsőoktatási Stratégiai Műhely") 2009. október 21. Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

167.   Bringing the worlds of education, training and work closer together” - 'New Skills For New Jobs: Action Now' Conference. 4 February 2010, Brussels

168.   Társadalmi partnerek, együttműködés és kvalifikációs reform” Tempus Közalapítvány szakmai műhelye. 2010. június 8. Budapest

169.   The public release and use of national assessment results in Hungary”. OECD 2nd meeting of GNE on Evaluation & Assessment.  9-10 September, Paris

170.   School leadership and pupil learning outcomes” „Does leadership matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation”. ENIRDELM conference. Szeged, 2010 September 16-18th

171.   A felsőoktatás globális trendjei és szakpolitikai válaszok az OECD országokban és az Európai Unióban”. Felsőoktatási szakemberek továbbképzése. Budapesti Corvinus Egyetem. 2010. szeptember 22. (szerkesztett változat itt)

172.   Az oktatás és munka világa: új fordulatok egy nehéz kapcsolatban”. TÁMOP 3.1.4 projektzáró konferencia. Budapest 2010. október 09.

173.   New Skills for New Jobs: Action Now - An expert group report for the European Commission”. Második „Amerikai-EU oktatáspolitikai fórum (US-EU Policy Forum” - Brussels. 11. October 2010)

174.   The national assessment system and the use of individual student data: the case of Hungary”. Educational Information Systems for Innovation and Improvement. OECD / SSRC / Stupski Workshop. 14-15 October 2010. New York City (PPT here)

175.    Key trends and challenges in school education in Hungary”. A presentation for a group of visitors from Sweden. Hungarian Institute for Educational Research and Development. November 2, 2010. Budapest

176.   The role of educational research and innovation in improving educational systems: a CIDREE perspective”. CIDREE conference. Oxford, 2010. November 11 (PowerPoint here)

177.    Main policy challenges facing the VET system in Korea” „Post-secondary Vocational Education and Training in a Changing and Challenging Policy Landscape” OECD-KRIVET (Korea) Joint Seminar 17 November 2010, OECD Conference Centre

178.   Az uniós csatlakozás hatása a magyar oktatás fejlődésére”. Magyar Pedagógiai Társaság. Budapest. 2010. november 22.

179.   A sector skills council for the education sector?”. Education Sector Social Dialogue Committee – European Commission. Brussels. 2011.01.08

180.   „A tanulási eredményekre épülő tanulásszervezés: kihívások és alkalmazkodási nehézségek”. A kétciklusú felsőoktatás tartalmi reformjának tapasztalatai – kutatási eredmények. TEMPUS KA, 2011. január 17.

181.   The background of the improvement of PISA results in Hungary. Trends in Performance Since 2000. International Launch of PISA 2009 Report. Warsaw. February 10th, 2011 (downloadable from here)

182.   Felsőoktatás-kutatás és szakpolitikai hasznosulás Magyarországon. 1990-2010. Tényeken alapuló (evidence based) szemlélet a felsőoktatásban. „Adatalapú döntéshozatal és stratégia-alkotás a felsőoktatásban” - Educatio - 2011. február 2 (PowerPoint megtalálható itt)

183.   Reflexiók. “Oktatás és politikaformálás”. Az MSZT oktatásszociológiai szakosztályának konferenciája. ELTE Társadalomtudományi Kar. 2011. február 25.

184.   Importance, awareness and efficiency of Adult Learning in Europe. It is Always a Good Time to Learn”. Final Conference on Implementing the Action Plan on Adult Learning. Budapest, March 8-9, 2011. (PowerPoint megtalálható itt).

185.   A tanuló iskola, avagy a XXI. század iskolája. Szlovákiai magyar pedagógusok XVII. országos találkozója. Rozsnyó, 2011. április 2 - 3.

186.   Európai tendenciák 2020 horizontján. „Kongresszus után - a változások folyamatában”. A 7. Nevelésügy Kongresszus utókonferenciája. Budapest. 2011.05.27-28.

187.   „Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek”. PTE Közgazdaságtudományi Kar Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium. 2011. július 2.

188.   Merre tart a tanárképzés Európában? „A tanárképzés kilátásai egy döntéseket érlelő szakaszban”. A „Pedagógusképzési hálózat Közép-Magyarországon” TÁMOP-projekt (ELTE PPK) konferenciája. Budapest 2011. július 4.

189.   Kutatás, fejlesztés és innováció az oktatásban: javaslat egy ágazati innovációs stratégiára. Innováció az oktatásban. Szakmai konferencia. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2011. Szeptember 22. (itt megtekinthető az előadás egészének videofelvétele, itt pedig a konferencia összefoglalója)

190.   Producing skills: challenges and current trends. Keynote speech at the inauguration ceremony of InnoOmnia (The innovation unit of the regional training centre Omnia). Finland. Espoo. 2011.10.05. (PowerPoint megtalálható itt)

191.   Evidence based policy and practice in higher education. Presentation in the framework of the Socrates Arion program „The Bologna process and graduate career tracking system”. Budapest, Hungary, 17/10/2011 – 21/10/2011 (PowerPoint megtalálható itt)

192.   Governing education systems: trends and challenges. Decentralization in Education: Creating a Balance between School Autonomy and School Accountability 4th Round Table on November 8th, 2011. Belgrade (lásd angol nyelven itt és szerb nyelven itt)

193.   The European context of school leadership – current trends, innovations and international initiatives. School Leader Competences: the Driving Force behind Teacher Motivation and Student Outcomes”. TEMPUS PF conference. Budapest, 2011. November 24. (PowerPoint megtalálható itt).

194.   Finanszírozási reformok a felsőoktatásban: nemzetközi összehasonlító elemzés. „Felsőoktatás finanszírozás – egyetemi gazdálkodás”. Budapesti Corvinus Egyetem. Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. 2011. december 9. (PowerPoint megtalálható itt).

195.   Changing Environments and Changing Culture for Higher Education Institutions. Seminar on „Strategic Leadership and its Impact on Organizational Culture”. Linköping University. 30th January 2012

196.   Élethosszig tartó tanulás: 21. századi oktatási paradigma vagy múló divat? Előadás az ELTE PPK által szervezett „Kazinczy esték –a tudomány és kultúra utcájában” c. szakmai programban. Budapest. 2012. Február 21. (megtekinthető itt)

197.   NAT dilemmák. Előadás a PDSZ „NAT fórumán”. Budapest 2012. február 24.

198.   A kurrikulum-implementáció dilemmái. Előadás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „Implementációs gyakorlat ” c. szakmai rendezvényén. Budapest. 2012. február 29.

199.   The Hungarian „Life Course Survey. Előadás az Európai Bizottság Oktatási Igazgatósága által szervezett “Reducing Early School Leaving: efficient and effective policies in Europe” c. konferencián Brüsszel. 2012. Március 1.

200.   The European higher education system in the context of the Bologna Process. Előadás az Asemundus Konzorcium “EU-Asia higher education cooperation” c. szemináriumán. Bangkok, 2012 April 2-3

201.   Higher education reform in Europe and its impact on teacher education. Előadás a Beijing Normal University Institute of Higher Education oktatóinak és hallgatóinak. Peking, 2012 .05.08.

202.   Higher education research in Hungary. Előadás Peking University, Graduate School of Education. Peking, 2012. 05.10.

203.   Felsőoktatás és felsőoktatás-politika Kínában. Előadás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai rendezvényén. 2012.05.23.

204.   A tanulás minősége a felsőoktatásban - Konklúziók. Konferencia-összefoglaló. „A tanulás minősége a felsőoktatásban” c. konferencia. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Budapest 2012. május 24. (videofelvétel itt)

205.   A pedagógusképzés tudáshátterének fejlesztése: a tanulás és tanítás tudományközi vizsgálata. TÁMOP 4.2.1. Záró konferencia. Budapest. 2012 június 12

206.   Esélyegyenlőség és Integráció. A Wekerle Sándor Alapkezelő Szakmai napja. 2012 Július 13

207.    Felsőoktatás és felsőoktatás-politika Kínában. Előadás az Illyés Sándor Szakkollégium szakmai rendezvényén. 2012.11.28.

208.   Merre megyünk? A oktatás fejlődésének globális trendjei. Agóra Oktatási Kerekasztal szakmai rendezvénye. Budapest 2013.01.11.

209.   Hazai fejlesztési irányok és nemzetközi tendenciák. XXI. századi köznevelés. A TÁMOP 3.1.1. és TÁMOP 3.1.5. projektek nyitókonferenciája. Budapest. 2013. február 27. (A prezentáció ide kattintva érhető el)

210.   Recent developments in higher education in Hungary. A New Wave of Reforms of Higher Education in Central and Eastern Europe; motivations, directions, and impact. Central European University. Budapest. March 13th 2013.

211.   The new governance model of education in Hungary and its implications for the evaluation of the quality of school leadership”. Előadás a “Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes.” c. konferencián. Oslo, Norway, 11-12 April 2013

212.   A tanárképzés európai dimenziói” előadás ”A tanárképzés megújítása a 21. század eleji oktatási-képzési igényeknek megfelelően” c. Szakmai konferencián. Pécs, 2013.05.06

213.   A holland iskolafelügyelet: egy fejlett tudásszervezet működése” Előadás a „Modern iskolaértékelés, modern tanfelügyelet. A holland iskolaértékelés és tanfelügyelet (inspection) – tapasztalatok és tanulságok” c. szemináriumon. Oktatási Hivatal. 2013.06.20 (lásd itt)

214.   Az európai oktatás átalakuló világa”. Előadás a budapesti Syma csarnokban tartott országos tanévnyitó konferencián. 2013.08.23.

215.   What the world can learn from the Tohoku experience. 16th OECD/Japan Seminar. “Key Competencies and Skills for the 21st Century”. Sendai, 2014 February 9. (megtekinthető itt)

216.   Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai - az „ImpAla” kutatás. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szakmai rendezvénye. 2014. június 6.

217.   Linking professional learning and the work of teachers. EDiTE final conference, Budapest. 2014.07.04 (lásd itt)

218.   A tanulói teljesítmények figyelembe vétele a pedagógusok és intézmények értékelésében. Az Oktatási Hivatal szakmai rendezvénye. 2014. augusztus 22

219.   Complexity: the case of development interventions aimed at changing institutional level curriculum. CERI conference on “Innovation, governance and reform in education”. 2014 November 3-5 (lásd itt)

220.   A pedagógus kompetenciák es a tanárképzés Európában. „Tudós tanárok – tanár tudósok”. ELTE konferencia - 2014. November 10. (lásd itt)

221.   A köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogi szabályozás átfogó vizsgálata” - nemzetközi tapasztalatok. OH Szakmai műhely. Budapest, 2015. január 20. (lásd itt)

222.   A felsőoktatás fejlődését alakító globális trendek. „Magyar Felsőoktatás 2014” konferencia. „Fokozatváltásra várva???”. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest, 2015. január 28 (lásd itt)

223.   School leadership development and learning-centred educational policies. EdLead TEMPUS. Szeged. 2015.01.29 (lásd itt)

224.   A minőség biztosítása a pedagógusképzésben. TAMOP 4.1.2.B képzés. 2015.02.18

225.   A tanulási környezet és a probléma- vagy kutatás-alapú tanulás-tanítás. Nyugat-magyarországi Egyetem  Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. Szombathely. 2015.03.18

226.   Pedagógus szakma, pedagógus munka és személyes adottságok. „A pedagógusok és pedagógusjelöltek pályamotivációja, a pedagóguspálya megítélése az életpályamodell elemeinek összefüggésében”. Oktatási Hivatal szakmai rendezvénye. 2015.03.26

227.   Sikeres oktatáspolitikák - követhető gyakorlatok: nemzetközi kitekintés. Szlovákiai magyar pedagógusok. XXI országos találkozója. Rozsnyó. 2015.03.28

228.   Képességstratégiák – képességpolitikák. Tanulás, tudás, innováció. ELTE PPK konferencia. Budapest. 2015. április 24

229.   Az oktatási rendszerek kormányzása – globális trendek és kihívások. Eredményes nevelés. A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt 4. és 5. alprojektjeinek konferenciája. Budapest. 2015.04.28

230.   A tanulás-tanítás eredményessé tételéhez szükséges tudás keletkezése, megosztása és terjedése. TÁMOP-3.1.5. Országos Szaktanácsadói Konferencia. Tihany. 2015.05.07

231.   A pedagógusok és pedagógusjelöltek pályamotivációja, a pedagóguspálya megítélése az életpályamodell elemeivel összefüggésben” c. kutatás jelentősége és eredményeinek lehetséges felhasználása. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése. Eger, 2015.05.28

232.   Ágensek és struktúrák: a magyar oktatási rendszer néhány jelentősebb változása az elmúlt évtizedekben. A Hajnal István Kör — Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi konferenciája. Sárospatak. 2015.08.27

233.   Implementing a post-catastrophe educational development program in Japan. Education and Transition. - Contributions from Educational Research. ECER conference 2015. Budapest. 2015.09.10

234.   Transitions as transformative experiences – A phenomenological approach to organizational educationDiscussant contribution to symposium. Education and Transition. - Contributions from Educational Research. ECER conference 2015. Budapest. 2015.09.10

235.   Comparative View of Extra-Curricular Activities: Transitions to and from Higher Education”. Discussant contribution to symposium. Education and Transition. - Contributions from Educational Research. ECER conference 2015. Budapest. 2015.09.11.

236.   A pedagóguspályát választók pályamotivációi. TÁMOP 3.1.5. záró konferencia. Budapest, 2015.10.27

237.   A pedagógiai munka minőségének és a köznevelési rendszer fejlődésének összefüggései. TÁMOP 3.1.5. Záró konferencia. Budapest, 2015.10.27 (megtekinthető itt)

238.   Education in Hungary: challenges and recent developments. Improving literacy skills across learning. CIDREE Conference, Budapest. 2015.11.05

239.   Innováció és tudásmenedzsment az oktatásban. A NOIR+ stratégia. Szakmai nap. ELTE PPK NI. 2015.11.10. Budapest

240.   A tanárok bevonása a tartalomfejlesztésbe. „A köznevelési tartalomfejlesztés új modellje” projektzáró konferencia. 2015. november 12. Budapest.

241.   A tanulói teljesítmények figyelembe vétele a pedagógusok és intézmények értékelésében. Kistérségi Oktatási konferencia. - Vajszló. 2015. november 27.

242.   Outcomes Vs. Competences. 2nd  UNICA EduLab.  Eötvös Loránd University Budapest. 2015.12.03.

243.    (társelőadóval) Az ImpAla kutatás eredményei. ELTE PPK Szakmai Nap. Budapest. 2015.12.08

244.   The EDiTE/Horizon research program. EDiTE professional program. 2016.03.12. Budapest

245.   Innovation in education in Hungary. ELTE PPK szakmai program. 2016.03.17. Budapest

246.   (társelőadókkal) A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban (Az „Innova” kutatás). ELTE PPK Szakmai Nap. 2016.03.22. Budapest

247.   Versenyképesség és oktatás. A Szegedi Tudományegyetem „Mentorháló” programjának szakmai rendezvénye. 2016. április 8. Szeged (lásd itt)

248.   Felsőoktatási innováció: a partnerség szervezeti kultúrájának erősítése. Felsőoktatási kihívások – Alkalmazkodás stratégiai partnerségben. MELLearN Konferencia. Budapest. 2016.04.21

249.   A felsőoktatás modernizálása: az európai agenda. „Az értelemig és tovább…”. „Konferencia a felsőoktatásról”. Magyar Pedagógiai Társaság. 2016. április 15.

250.   The impact of OECED in the education sector. A magyar OECD csatlakozás 20 évfordulója alkalmából szervezett szakmai program. Nemzetgazdasági Minisztérium. Budapest. 2016.04.18

251.   Az OECD globális hatása az oktatás fejlődésére. OFI szakmai rendezvény. Budapest. 2016.05.24

252.   Neveléstudományi kutatás és oktatási innováció. HuCER konferencia. Kaposvár. 2016. május 27.

253.   The birth of a major school based innovation and its transfer to other schools (The case of the school of Hejőkeresztúr). European Conference on Educational Research. Dublin, 2016 August 23-26

254.   A neveléstudományi kutatások globális trendjei, különös tekintettel a kutatás, az iskolai gyakorlat és a szakpolitika kapcsolatára. Az oktatás korproblémái. Az MTA tudományos ülése. Budapest. 2016. november 10.

255.   Az oktatás globális trendjei: avagy mi történik a világ legeredményesebb oktatási rendszereiben. Evangélikus iskolák vezetőinek országos szakmai rendezvénye. Balatonszárszó. 2016.11.23

256.   The Role and Functions of OECD in Higher Education. A lecture in the MARIHE programme. Tampere. 2017.01.17

257.   Újító iskolák. A teljesítmény művészete. X. Miskolci Taní-tani Konferencia. Miskolci Egyetem. 2017.02.03.

258.   Az intézményi pedagógiai innováció. A református köznevelési intézmények vezetői és fenntartók képviselői számára szervezett intézményvezetői konferencia. Balatonszárszó. 2017. 02.10

259.   A pedagógusmunka professzionalizálódása. „A pedagógiai szakszolgálatok sokszínű világa”konferencia. Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. 2017.03.03

260.   Intézményi szintű oktatási innovációk Magyarországon: az óvodáktól a doktori iskolákig. Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER konferencia 2017. május 25-26

261.   Measuring innovation in education: the outcomes of a national education sector innovation survey. European Conference on Educational Research. Copenhagen, 2017 August 22 – 26

262.   Higher education in the innovation society: Central European perspectives.  Conference organised by the Magna Charta Observatory on the 29th Anniversary of the Magna Charta Universitatum - University Values for today: Central European perspectives and challenges. Pécs. 30 - 31 August 2017.

 

 

*** Dokumentum eleje ***

 

Vissza a honlapra

 

 

Hivatkozások listája (PDF file letöltése)