Vissza a honlapra

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

(2017 február)

Név: Halász Gábor, dr.,

 

Beosztás: Egyetemi tanár, központvezető

Intézmény: Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Neveléstudományi Intézet

 

            cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27

            Telefon: +36-1-461-4500

            Fax:  +36-1-461-4532

 

Beosztás: Tudományos tanácsadó

Intézmény: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (korábban Országos Közoktatási Intézet)

          cím: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

          postai cím:  1581 Budapest, Pf. 14.

          Telefon: +36-1-235-7200

          Fax:  +36-1-235-720

 

Születési hely és idő: 1952 Augusztus 17., Budapest

Iskolák, végzettségek:

Középiskola: Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Vác, 1970 (mezőgazdasági technikus)

Egyetem: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, Budapest, 1978 (francia szakos középiskolai tanár és pedagógia szakos előadó

Tudományos fokozat:
- Egyetemi doktor (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, Budapest, 1982);
- Neveléstudomány kandidátusa (MTA, 1988);
- MTA doktora (MTA, 2003)
- Egyetemi habilitáció (ELTE, 2007)

Munkahelyek és beosztások:

                        1978-1980, tudományos asszisztens, MTA Pedagógiai Kutatócsoport

                        1980-1990, tudományos munkatárs majd főmunkatárs, Oktatáskutató Intézet

                        1990-2001, tudományos főmunkatárs, központigazgató, főigazgató helyettes, megbízott. főigazgató, Országos Közoktatási Intézet

                        1992-2007, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszék

                        2001-2006, főigazgató, Országos Közoktatási Intézet (Szakmai vezetési koncepció letölthető innen)

                        2006-, tudományos tanácsadó, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

                        2007, tudományos főmunkatárs, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

                        2007-, egyetemi tanár ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

 

Tudományos és társadalmi elismerés:

                        1994, Kiss Árpád díj

                        1999, Széchenyi Ösztöndíj

                        2004, Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

                        2016, Szent-Györgyi Albert díj

 

Érdeklődési és kutatási területek: oktatásszociológia, oktatáspolitika-kutatás, oktatásirányítás és oktatásmenedzsment, oktatási rendszerek elmélete, nemzetközi összehasonlító elemzések, oktatás és nemzetközi együttműködés, európai integráció és oktatás, felsőoktatás-kutatás

Nyelvtudás:

Angol felsőfokú (állami nyelvvizsga)

            Francia felsőfokú (középiskolai tanári oklevél)

Oktatás (lásd itt):

 

Master in Research and Innovation in Higher Education - MARIHE (Erasmus Mundus Masters Course). Danube University Krems (Systems in Transition - History of Higher Education, regional focus: Europe - 2012- )

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi mesterképzési szak; Neveléstudományi Doktori Iskola 2007- (Világgazdasági változások és az oktatás, Európai integráció és oktatás, Felsőoktatás-szociológia, Az oktatáskutatás globális trendjei) Képzési szakirány felelőse: Felsőoktatás-pedagógia

Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola (Oktatási rendszerek elmélete; Európai integráció és oktatás) 2005-2006

            Közoktatási Vezetőképző Intézet (Oktatási rendszerek elmélete) – 1997-

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola – OKKER közoktatás-irányítói képzés (Oktatáspolitika) – 1997-2007

Miskolci Egyetem

graduális: (Oktatásszociológia; Oktatási rendszerek elmélete) – 1992-2007

szakértői posztgraduális (Oktatási rendszerek elmélete) – 1998-2007

 

(a kurzusok tartalmát lásd itt)

Fontosabb oktatásügyi kutatási és szakértői feladatok Magyarországon (1990-):

 

1990-1999, Az OKI Kutatási Központjának igazgatója

1990, Felnőtt lakosság körében végzett közvélemény-kutatás vezetése

1990-1991, A közoktatási törvény előkészítését végző szakmai bizottság tagja

1990-, MTA Pedagógiai Bizottság tagja

1990-2000, MTA TMB Pedagógiai Szakbizottság, majd a Doktori Tanács szakbizottságának tagja

1990-1994, Az oktatás jövője és az európai kihívás c. OTKA kutatás vezetése

1992-, Magyar Pedagógia Szerkesztő Bizottság tagja

1992-, Bevezetés az oktatási rendszerek elméletébe c. kurzus kialakítása és oktatása a Miskolci Egyetemen, majd a Közoktatási Vezetőképző Intézetben

1995-1996, A közoktatási törvény módosítási javaslatát kidolgozó szakértői testület tagja

1996-, MTA-MKM közös kutatási pályázatokat elbíráló szakmai tanács tagja

1995-1996, Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési program Vezetésfejlesztési alprogram kuratórium elnöke

1996-1999, Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési program kuratóriumának tagja

1996-, Az “Oktatásügyi vezetőképzés és vezetésfejlesztés” c. éves szakmai konferencia szervező bizottságának tagja

1995-1998, Az oktatás helyi irányításának problémái c. OTKA kutatás vezetése

1996, 1997, 2000, 2003, AJelentés a magyar közoktatásról” kiadványok szerkesztése

1996-1997, Az oktatás minősége és a helyi irányítás” c. Világbank kutatási projekt vezetése

1996-, MKM majd OM megbízásából rendszeres szakértői tevékenység folytatása

1996-1999, Az Európai Integrációs Stratégiai Munkabizottság tagja

1996- , A Tolna megyei Önkormányzat és Közoktatás konferenciák szakmai előkészítője

1997-2002, Az Országos Köznevelési Tanács tagja

1997-1998, A “Kormányzati szintek közötti felelősség-megosztás és a közoktatás” c. Világbank kutatási projekt vezetése

1998, Az “Átmenet az iskolarendszerből a munka világába” OECD számára készített tanulmány felügyelő bizottságának tagja

1998- , A TEMPUS közalapítvány kuratóriumának tagja

1998- , A Holland-magyar Közoktatási Vezetőképző Intézet (KÖVI) Intézeti Tanácsának elnöke

1996- , A közoktatás kormányzati stratégiáját kidolgozó munkabizottságok tagja

1998- , A Lillafüredi közoktatási konferencia szakmai előkészítése

1998-1999, A helyi tantervekről végzett empirikus vizsgálat (OM megrendelés) szakmai irányítása

1999-2005, Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK) kuratóriumának tagja

2000, Az oktatási miniszter által vezetett “Fehér Könyv” Bizottság tagja

2000-2001, Az UNESCO BIE 46. konferenciájára készülő magyar ország-tanulmányt kidolgozó team vezetője

2003-, Szegedi Pedagógiai Doktori Iskola, meghívott tag

2005- Az oktatási miniszter által létrehozott Nemzeti Közoktatási Értékelési Tanács tagja

2005-2006, A Nemzeti Fejlesztési Hivatalt felügyelő tárca nélküli miniszter tanácsadó testületének tagja

2006-2009 A Magyar Tudományos Akadémia II. (Filozófiai és Történettudományok) osztályának tanácskozási jogú tagja

2006, Az iskolavezetésről szóló magyar OECD nemzeti jelentés szakmai tanácsadó testületének tagja

2006-2007, A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát koordináló szakértői bizottság tagja

2006-2007, A VII. Nevelésügyi Kongresszus Tudományos Bizottságának elnöke

2007-2009, Az Európai Unió „Felsőoktatás modernizációja” cluster hazai disszeminációs programjai szakértői bizottságának tagja

2007- MTA Doktori Tanács tagja

2008- Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központja által szervezett Felsőoktatás-menedzsment Műhely szakmai vezetője

2009- Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet által gondozott Neveléstudományi MA képzési program Felsőoktatás-pedagógia szakirányának programvezetője

2009-2010 „Az oktatásügyi K+F+I rendszer elemzése és stratégiai fejlesztése” c. projekt vezetése (TÁMOP 3.1.1 - „21. századi közoktatás –fejlesztés, koordináció” - 8.1.1 sz. projekt).
(Lásd itt a projektzáró konferencián készült videofelvételt az eredmények bemutatásáról)

2009-2010 A magyar EU elnökségre történő felkészülést támogató OKM munkacsoport tagja (felsőoktatás és iskolavezetés)

2010-2013 Az MTA Közgyűlési Képviselője

2010-2012 Az ELTE „kutatóegyetem projektjén” (TÁMOP 4.2.1. – A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció oktatás fejlesztésén keresztül”) belül „Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere” c. alprojek 4. sz. „pillérének” („A pedagógusképzés tudáshátterének fejlesztése: a tanulás és tanítás tudományközi vizsgálata”) vezetője. Ezen belül vezetője továbbá „A tanulás/tanítás kutatása és fejlesztése a felnőtt- és felsőoktatásban” c. projektnek

2011- A „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” TÁMOP 4.1.4 kiemelt projekt szakmai tanácsadó testületének elnöke

2011-12 A TÁMOP 3.1.1 - „21. századi közoktatás –fejlesztés, koordináció” című – projekt „Implementációs gyakorlat” című kutatási projektje szakértői tanácsadó testületének tagja

2012- „A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai” c. hároméves OTKA kutatási projekt vezetése (ImpAla kutatás – lásd itt)

2013- Az Új Pedagógiai Szemle c. folyóirat Szerkesztő Bizottságának elnöke

2016- Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának vezetője

2016- A „Helyi-intézményi oktatási innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása - Innova kutatás” (OTKA) vezetője (lásd itt)

2016- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának (korábbi OTKA) zsűritagja

 

Fontosabb nemzetközi tapasztalatok és megbízások (1990-):

 

1991-1996, A Network Educational Science Amsterdam (NESA) Igazgató Tanácsának tagja (1991-1996)

1993-1998, A Dutch-Hungarian Educational Management Development Project a (Közoktatási Vezetőképző Intézet létrehozását célzó projekt) Igazgató Tanácsának elnöke (1993-1998)

1992-1996, Az Európa Tanács "Secondary Education for Europe" project szakértői testületének tagja, a záró konferencia előadója

1992-1993, Az OECD számára készült magyar ország-tanulmány közoktatási fejezetének szerzője (1992-1993)

1992- A European Forum of Educational Administration tagja, a szervezet 1993-as magyarországi intervisitation programjának egyik szervezője

1994, egy hetes nyári kurzus adása a közép-európai oktatásügyi átalakulásról, Brandon University, Kanada,

1994-1995, OECD vizsgálóbizottság tagja, lengyel ország-tanulmány, Lengyelország

1995-1996, OECD vizsgálóbizottság tagja, cseh ország-tanulmány, Cseh Köztársaság

1995-1998, A European Institute of Education and Social Policy, tudományos tanácsának tagja

1996- Az OECD CERI Governing Board tagja, Magyarország képviselője, (2003-tól az Executive Bureau tagja, 2004-2007 között a testület elnöke, 2007-től alelnöke, 2011-12-ben megbízott elnöke)

1997-1998, A cseh nemzeti szakképzési stratégia kidolgozását segítő nemzetközi szakértőtestület tagja (PHARE- program)

1998, Előadó, Human Development week of the World Bank, Washington, 1998

1998, OECD vizsgálóbizottság tagja, dán ország-tanulmány az oktatás és munka közötti átmenetről, Dánia

1998, Az “Átmenet az iskolarendszerből a munka világába” OECD számára készített tanulmány magyarországi felügyelő bizottságának tagja

1998-1999, Comparative Analysis of Decentralisation Policies and its Results in Middle European Countries c. osztrák/magyar/cseh/szlovén/szlovák kutatási program szakértői bizottság tagja, magyar háttértanulmány szerzője

1998, Nemzetközi tanár-továbbképzési szeminárium szakmai vezetője, MKM-OECD, Budapest

1999, Világbank konzulens, oktatásirányítási reform, Albánia

1999, 2000, Oktató, Central European University, Summer Course on education policy,

1999, Szakértő, Forward Studies Unit of the European Commission (17nd European Carrefour on Science and Culture), Bruges

2000 A Macedon kormány oktatáspolitikai stratégiáját kidolgozó munkabizottság tanácsadója, Macedónia

2001 AHungary/OECD Seminar on Managing Education for Lifelong Learning” szervezése

2002 Világbank konzulens, oktatásirányítási reform, Románia

2003 Oktatáspolitikai tanácsadó, Szerbia (oktatásirányítási reform elemzése az osztrák kormány megbízásából).

2003-2004, OECD vizsgálóbizottság tagja, raportőr, németországi tanárpolitika

2004-2006 CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) elnök

2005 Világbank konzulens, oktatási reform, Bulgária

2005 Előadó az Oxford University „15 Years On: Educational Transitions in Central and Eastern Europe.” c. konferenciáján. United Kingdom, 8-10 July 2005

2006 Előadó és szakértő a közép-ázsiai országok oktatási együttműködéséről szóló „New SchoolThe space of opportunities” c. konferenciáján. Kirgiz Köztársaság. 2006. March 23-26.

2006 Előadó és szakértő az OECD és a Japán oktatási tárca által szervezett „Futures Thinking for Education: Policy, Leadership and the Teaching Profession” c. konferencián. (Hiroshima, 6 - 8 November 2006)

2007, OECD vizsgálóbizottság tagja, iskolavezetés Finnországban

2007, OECD vizsgálóbizottság tagja, raportőr, formális és informális tanulás elismerése, Dél-Korea

2008, OECD vizsgálóbizottság tagja, szakképzés, Egyesült Királyság

2008- A „European Journal of Education” c. folyóirat levelező szerkesztője (2010-től a Szerkesztő Bizottság tagja, 2015-től a szerkesztőbizottság elnöke)

2008 Rapporteur . “Politikaformálás és implementációtematikus wokshop. Tertiary Education for the Knowledge Society”. Az OECD felsőoktatási tematikus vizsgálatának záró konferenciája. (Lisbon, 3-4 April 2008) (lásd itt)

2008 A Dunai Rektori Konferencia budapesti konferenciája programbizottságának elnöke és plenáris előadója (Budapest)

2008 Előadó azOECD/Germany workshop on Advancing innovation: human resources, education and training”. c. nemzetközi szemináriumon. 2008. November 17-18.

2008- A Dunai Rektori Konferencia felsőoktatási menedzsment munkacsoportjának társelnöke

2008 Az OECD/Magyarország felsőoktatási szeminárium társszervezője és levezető elnöke. Budapest. 2008. December 1-2.

2008-2009 A Közép-Európai Oktatási Együttműködés (Central European Cooperation in Education) „The Role of School Leadership in Creating a Learning Environment that is Conducive to Effective Learning with Special Regard to the Improvement of the Quality of Teacher Activity” c. projekt résztvevője, a projekt szintézisjelentésének szerzője

2008-2009 Az Európai Bizottság által támogatott “Cross-curricular Key Competences and Teacher Education” c. projekt résztvevője, a konklúzió fejezet szerzője

2009-2010 Az Európai Bizottság által létrehozott, a „New skills for new jobs” (Új képességek az új munkahelyek számára”) c. közösségi politikát támogató nemzetközi szakértői csoport tagja (a szakértői csoport jelentését lásd itt)

2009 Keynote Speaker – OECD – IMHE What Works Conference on Quality of teaching in higher education. 12-13 October 2009. Istanbul Technical University (ITU), Istanbul, Turkey ( lásd itt)

2009 Előadó (“Higher Education Reform in Hungary”) International Conference “White Paper and Beyond: Tertiary Education Reform in the Czech Republic” Prague, October 16-17, 2009 (lásd itt)

2010 Stratégiai tanácsadó (Institut National de Recherche Pédagogique). Franciaország

2010 Az Európai Bizottság meghívott előadója a’New Skills for New Jobs: Action Now’ c. konferencián (Brussels, 4. February 2010)

2010- Az OECD IMHE „Supporing Quality Teaching” programját felügyelő szakértői bizottság tagja

2010 OECD IMHE szakértő, Minőségi oktatás a felsőoktatásban. Portugália

2010 OECD vizsgálóbizottság tagja, Oktatási értékelés, Svédország

2010- Az OECD közoktatási értékelési Rendszerekről szóló tematikus vizsgálata (OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes) nemzeti képviselői csoportjának elnöke

2010 Az Európai Bizottság meghívott előadója a második „Amerikai-EU oktatáspolitikai fórumon” (US-EU Policy Forum”. Brussels. 11. October 2010)

2010 Oktatási ágazati szakértő. Az észtországi kormányzati rendszer reformjának OECD vizsgálata (OECD Public Governance Review of Estonia)

2010 Meghívott előadó az oktatási információs rendszerekről szóló OECD/SSRC/Stupski Foundation munkaértekezleten (Educational Information Systems for Innovation and Improvement). OECD/SSRC/Stupski Workshop. 14-15 October 2010. New York City

2010 Meghívott előadó: „Post-secondary Vocational Education and Training in a Changing and Challenging Policy Landscape” OECD-KRIVET (Korea) Joint Seminar 17 November 2010, OECD Conference Centre

2010- Az Európai Bizottság által támogatott „Oktatás és Képzés Társadalmi Aspektusai Szakértői Hálózat” (Network of Experts on Social aspects of Education and Training - NESET) tagja (további információ itt)

2011 Keynote speaker. A Magyar Uniós Elnökség konferenciája az Európai Unió Felnőttoktatási Akcióprogramja Implementálásáról. Budapest. 2011. Március 8-9

2011 A „Meeting of the directors general of higher education” c. Magyar Uniós Elnökségi program szakértője. Budapest. 2011. Április 11-12.

2011 Szakértői panel tagja. A Magyar Uniós Elnökség szakképzési konferenciája (“Increasing attractiveness and excellence of VET through quality and efficiency”) Budapest. 2011 Május 17-18.

2011 Rapporteur. A Magyar Uniós Elnökség konferenciája az Európai Képesítési Keretrendszerről. Budapest, 2011, Május 25-26

2011-2012 Az OECD Képességstratégia Tanácsadó Testületének (Advisory Group of the OECD Skills Strategy) tagja

2011 – Meghívott előadó az OECD „Informal joint EDPC-EDRC seminar: bringing education and economics togethercímű szemináriumán. OECD Conference Centre. Paris. 16. November, 2011

2012 – Meghívott előadó a Linköping University „Strategic Leadership and its Impact on Organizational Culturecímű szemináriumán. Linköping University. 30th January 2012

2012 - Meghívott előadó az Asemundus consortium “EU-Asia higher education cooperation” c. szemináriumán. Bangkok, 2012. április 2-3.

2012-2014 – Az EDiTE program („European Doctorate in Teacher Education”) nemzeti koordinátora (lásd itt)

2013 - OECD vizsgálóbizottság tagja, Oktatási értékelés, Hollandia

2013 – Az “Education innovation in Japan. Curriculum innovation, school development and community involvement in education in Japan: exploring the potential of the OECD-Tohoku School Project” c. kutatási projekt megtervezése és implementálása. Japán. 2013

2014-15 - OECD vizsgálóbizottság tagja, Az oktatás forrásai, Szlovákia

2014-15 – vezető szakértő a „The application of learning outcomes approaches across Europe” CEDEFOP projektben (Ecorys Polska)

2016- Vezető szakértő az Európai Bizottság által támogatott „Study on policy measures to support, develop and incentivise teacher quality” projektben

2017- Az Európai Unió kulcskompetencia ajánlásának felülvizsgálatára létrehozott szakértői tanácsadó testület tagja

 

****

 

(Tudományos munkásság bemutatása 1978-2006)